www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 20.3.96 REAALI


l. Mitä kirjallisuuden lajeja Raamattu sisältää?

2. Miten buddhalaisuudessa perustellaan sen keskeisiä eettisiä periaatteita?

3. Uskonpuhdistuksen käynnistymiseen vaikuttaneet taustatekijät

4. Oheisena on katkelma Bertrand Russellin "uskontunnustukseksi" luonnehditusta tekstistä. Miten tekstikatkelmassa esitetty käsitys ihmisestä eroaa kristillisestä ihmiskäsityksestä?

"Ihminen on luonnollisten syiden tulos. Hänellä ei ole ennakolta mitään käsitystä siitä, mihin päämäärään hän on pyrkimässä. Hänen alkuperänsä, kasvunsa, toiveensa ja pelkonsa, hänen rakkautensa ja uskomuksensa ovat vain atomien satunnaisten yhdistelmien tulosta. Ei intohimo, ei sankaruus, ei ajatuksen eikä tunteen voima pysty säilyttämään ihmiselämää haudan tuonne puolen. Kaikki vuosien aherrus, kaikki antaumus, kaikki inspiraatio, koko ihmisnerouden terävin kirkkaus ovat tuhoon tuomittuja valtavan aurinkojärjestelmän sammuessa--. Ainoastaan näiden totuuksien varaan--voidaan sielun olemassaolo tästä lähtien turvallisesti rakentaa."

(Bertrand Russell, The Free Man´s Worship, 1903)

5. Mitä erilaisia merkityksiä on sanalla kirkko?

6. Pohdi kristinuskon opetusta hyvän ja pahan välisestä suhteesta.

7. Uskonnonvapaus kansalaisen perusoikeutena demokraattisessa yhteiskunnassa.

8. Kaavio esittää Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyneitä ja siitä eronneita vuosina 1923-1994.

a) Miten kirkosta eroaminen ja siihen liittyminen ovat kehittyneet kyseisenä aikana? b) Pohdi lisäksi, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kirkosta eroamiseen ja kirkkoon liittymiseen Suomessa.

9. Kuvataiteiden käyttö kristinuskon sanoman viestinnässä

+10. Onko Jumala olemassa? Millaisia perusteluja jumaluuden olemassaolon puolesta ja sitä vastaan on esitetty historian kuluessa.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99