www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 1995


YLIOPPILASTUTKINTO 27.3. 1995 REAALI


l. Kosto ja lähimmäisenrakkaus Lähi-idässä syntyneissä uskonnoissa

2. Apostoli Paavalin merkitys kristinuskon syntyvaiheissa

3. Millaisia kulttuurisia vaikutuksia oli lännen ja idän kirkkojen erolla?

4. Ruotsin pitkäaikainen pääministeri Tage Erlander kirjoittaa muistelmissaan:

"Monet vermlantilaiset pitivät 1800-luvun suuria kansanliikkeita, herätys- ja raittiusliikketta, voimina, jotka olivat pelastaneet sukulaiset, ystävät ja kokonaiset seutukunnat tuholta ja häväistykseltä. Kansanliikkeet kasvattivat ihmisiä toimimaan yhdessä. --Murskatessaan auktoriteettiuskoa herätysliikkeistä tuli täten herättäjiä myös sikäli, että ihmiset heräsivät oivaltamaan kykynsä itse luoda kohtalonsa ja yhteiskunnalliset elinehdonsa. Näin luotiin pohjaa demokratian läpimurrolle ja erityisesti työväenliikkeelle."

Arvioi Suomen uskonnollisten kansanliikkeiden poliittisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia.

5. Millaisia muotoja kirkkojenvälinen yhteistyö on saanut ja millaisia tuloksia siinä on saavutettu?

6. Matti ja Heta Häyry tiivistävät eutanasiaa käsittelevän filosofisen kirjoituksensa (Rakasta kärsi ja unhoita, 1987) johtopäätöksiksi:

"Tärkeimmäksi kriteeriksi sille, saako ihmisen tappaa tms., muodostuivat uhrin oma halu ja tahto sekä niiden puuttuessa hänen elämänsä kokemuksellinen arvo hänelle itselleen. Eutanasia näytti kaiken edellisen valossa olevan moraalisesti oikeutettua, kun ihminen itse vapaaehtoisesti ja harkitusti haluaa ja tahtoo kuolla (tahdonalainen eutanasia) sekä kun haluista ja tahtomuksista ei ole tietoa, mutta kuolema näyttää kohteen kannalta parhaalta vaihtoehdolta (tahdoton eutanasia). Tahdonvastainen eutanasia sen sijaan osoittautui moraalisesti tuomittavaksi."


Miten on arvioitava kristillisen etiikan valossa ihmisen oikeutta päättää oma elämänsä?

7. Millainen vaikutus Raamatulla on ollut elokuvataiteeseen?

+8. Teollistuminen on muuttanut suuresti länsieurooppalaista yhteiskuntaa 1700-luvun lopulta lähtien. Millaisia muutoksia teollistumisen painevaikutukset aiheuttivat kirkkojen asemassa ja toiminnassa 1800-luvulla?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99