www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 24.3. 1993 REAALI


l. Islamin vaikutus läntisessä Euroopassa.

2. Raamatun alkukertomusten keskeinen sisältö ja tarkoitus

3. Miten taiteen Kristus-kuva on muuttunut keskiajasta lähtien? Esimerkiksi voit ottaa muun muassa barokin, 1800-luvun ja modernin taiteen.

4. Millaisia olivat uuden ajan alun maailmankuvan muutokset ja miten kirkot niihin reagoivat?

5. Lepopäivän uskonnollinen ja sosiaalinen merkitys

6. Pohdi pakolaisongelman sosiaalieettisiä ulottuvuuksia.

7. Kuviossa on esitetty evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien prosenttiosuus vuosilta 1970-1987. Lisäksi kuviossa on kastettujen, konfirmoitujen ja kirkollisesti vihittyjen prosenttiosuudet samoilta vuosilta. Millaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia kuvio heijastaa ja mitä se kertoo suomalaisten uskonnollisuudesta?

+8. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 18. artiklassa (1948) todetaan:

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.


Miten maailmanuskonnot ja poliittiset ideologiat ovat edistäneet tai estäneet näiden vapauksien toteuttamista toisen maailmansodan jälkeen?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99