www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 25.3.92 REAALI


l. Uskonnon vaikutus Intian yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään

2. Uusi suomalainen raamatunkäännös on valmistunut. Käännösehdotuksen eräät kohdat herättivät arvostelua. Millaisia ongelmia liittyy nimenomaan Raamatun kääntämiseen?

3. Kirkon ja valtiovallan suhteet muotoutuivat 300-luvulla tavalla, jolla on ollut syvällinen vaikutus kirkon historiassa nykyaikaan asti. Millaisia nämä 300-luvun muutokset olivat?

4. "Kristuksen olisi pitänyt omakätisesti kirjoittaa rahasäkkeihin kuten tie- ja vesirakennushallitus sähkömuuntajien oveen: `Hengenvaarallista`". Näin kirjoittaa Georges Bernanos romaanissaan "Maalaispapin päiväkirja". Mitä Jeesus opetti rikkaudesta ja köyhyydestä?

5. Suomen luterilaista ja ortodoksissta kirkkoa nimitetään tavallisesti kansankirkoiksi. Niistä käytetään kuitenkin myös valtionkirkon nimeä. Kumpi nimitys vastaa paremmin vallitsevaa tilannetta?

6. Miten kristillinen humanismi eroaa marxilaisesta humanismista?

7. Euroopan yhtenäisyydelle etsitään parhaillaan uusia muotoja. Millä tavoin kirkot ja kristinusko ovat olleet eri aikoina luomassa valtiollisia ja kansallisia rajoja ylittäviä yhteyksiä Euroopassa?

+8. Kysymys väkivallan käytön oikeutuksesta on monivivahteinen moraaliongelma. Mitä ratkaisumalleja tähän kysymykseen voidaan löytää Uudesta testamentista ja kirkon historiasta?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99