www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 20.3. 1991 REAALI


l. Islam on nykymaailmassa voimakas uskonto. Etsi syitä tähän islamin omasta luonteesta.

2. Mitä kristilliseen uskon ja etiikkaan kuuluvia periaatteita sisältyy seuraavaan Raamatun kohtaan:

Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Gal. 3:26-28

3. Martti Lutherin kehitys uskonpuhdistajaksi

4. Kolminaisuusopin synty ja sisältö

5. Esittele Paavo Ruotsalaisen toiminnasta syntynyttä uskonnollista liikettä

6. Mitä uskonnollisia vastauksia on annettu kärsimyksen ongelmaan?

7. Mitä tarkoittavat seuraavat nimet ja käsitteet: a) Common Prayer Book, b) hugenotit, c) teokratia, d) konsiili?

+8. Seuraava tilasto osoittaa suurimpien uskontojen ja kristillisten kirkkojen nykyisen kannattajamäärän.

Kristityt - 1700
Romalaiskatolisia - 970
Ortodokseja - 160
Luterilaisia - 70
Muita protestantteja - 280
Anglikaaneja - 70
Muslimit - 920
Hindut - 700
Buddhalaiset - 300

Esitä pääpiirteittäin, miten nämä uskonnot ja kirkot ovat alueelisesti sijoittuneet maapallolla.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99