www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 1989


YLIOPPILASTUTKINTO 22.3. 1989 REAALI


l. Uskonnon merkitys Japanin yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa elämässä

2. Vanhan testamentin synty ja kirjallinen luonne

3. Mitä Martti Luther opetti maallisesta ja hengellisestä vallankäytöstä, ja millaisiin ristiriitoihin tämä hänet johti?

4. Mitä eri merkityksiä synti-käsitteelle on kristillisessä perinteessä annettu?

5. Tärkeimmät suomalaiset kirkkorakennustyylit ja kirkkojen sisustuksen muutokset

6. Mitä tarkoitetaan fundamentalistisella raamatuntulkinnalla ja historiallisella raamatuntutkimuksella?

7. Luominen ja evoluutio uskonnollisena ongelmana. Mistä syystä tämä kysymys on tullut ajankohtaiseksi 1800-luvun puolivälistä lähtien?

+8. Kirkollisten virkojen synty, luonne ja kehitys eri kristillisissä kirkoissa

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99