YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      13.3.2002
REAALIKOE

I EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.

 1. Lähi-idän kriisin uskonnonhistorialliset juuret
 2. Vertaukset Jeesuksen opetuksessa
 3. Vertaile katolisen ja ortodoksisen kirkon luostarilaitosta.
 4. "Yhtäläiset rikokset vaativat yhtäläisen rangaistuksen, ja sen tähden ei ole katsottava sitä, onko joku rikas vai köyhä, vaan toinen on rangaistava niin kuin toinenkin, kun rikokset ovat yhtäläiset."
 5. Olaus Petrin tuomarinohjeita 1530-luvulta

  Tämä Olaus Petrin tuomarinohjeisiin sisältyvä kohta on painettu Suomen laki -teoksen alkuun tuomaria ohjaavaksi eettiseksi ohjeeksi. Pohdi rangaistusten oikeudenmukaisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.

 6. Kuvassa on Nousiaisten Pyhän Henrikin kirkko nykyasussaan. Se rakennettiin keskiajalla. Kuvan vasemmassa laidassa on Pyhän Henrikin sarkofagi. Uskonpuhdistuksen jälkeen kirkko on ollut luterilaisen seurakunnan käytössä. Selvitä, miten jumalanpalveluselämän muutokset katolisesta uskosta luterilaiseen ilmenevät kuvasta.

 7. Lyhennelmä uskonnonvapauskomitean ehdotuksista:
  Alaikäisten uskonnollisesta asemasta komitea ehdottaa, että henkilö voisi päättää uskonnollisesta asemastaan 18 vuotta täytettyään ja huoltajan suostumuksella 15 vuotta täytettyään. Näiltä osin ikärajat säilyisivät ennallaan. Lapsen uskonnollisen aseman pysyvyyden ja myötämääräämisoikeuden turvaamiseksi alle 15-vuotiaan puhevaltaa ehdotetaan lisättäväksi siten, että 12 vuotta täyttäneen uskonnollisen aseman muuttaminen olisi mahdollista vain hänen suostumuksellaan.

  Arvioi uskonnonvapauteen liittyviä ikäkysymyksiä uskonnonvapauskomitean ehdotusten valossa.

 8. Paavin virka kirkkojen ongelmana
 9. Helluntaiherätys Suomessa
 10. Pohdi urheilun ja yritysmaailman välisiä yhteyksiä eettisestä näkökulmasta.

+10. Pyhä kirja uskontoa muovaavana tekijänä. Tarkastele aihetta vertaillen kahta maailmanuskontoa.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix