www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 3. 2001 REAALIKOE EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.


1. Mitä merkitystä hyvillä teoilla on ihmisen elämässä eri uskontojen mukaan? Vertaile kahden maailmanuskonnon käsitystä keskenään.

2. Šintolaisuuden vaikutus Japanin yhteiskuntaan ja kulttuuriin

3. Vanhan ja Uuden testamentin syntyhistoria

4. Miten köyhyyden ja omistamisen välinen jännite näkyi kristillisessä kirkossa vanhalla ja keskiajalla? Pohdi kysymystä luostarilaitoksen ja kirkon taloudenhoidon kannalta.

5. Tarkastele kristillistä ehtoollisoppia ja sen erilaisia tulkintatapoja. Ota tarkastelusi lähtökohdaksi oheinen Katekismuksen teksti:

"Ehtoollisen leipä ja viini ovat Kristuksen todellinen ruumis ja veri. Vaikka emme voi ymmärtää tätä salaisuutta, voimme luottaa Vapahtajan omiin sanoihin, jotka on talletettu pyhään Raamattuun."


Lähde: Katekismus.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi.
Hyväksytty kirkolliskokouksessa vuonna 1999.

6. Väitetään, että lähetystyö on ja on aina ollut länsimaista kulttuuri-imperialismia. Arvioi kristillisen lähetystyön perusteita.

7. "Syksyn halpoja trendivaatteita pursuavien kauppojen käytäviä pitkin kävellessä mielestä katoavat viimeisetkin moraalin hippuset - jos niitä koskaan todella olikaan. Teinien kertakäyttöiset tekonahkatakit muistuttavat ikätoverien selkänahasta. Heikkolaatuiset vaatteet on tuotettu herttaisesti lapsilta lapsille."

Saara Manelius
Päivä lehtimiehenä -palsta
Helsingin Sanomat 19.9.2000

Pohdi lapsityövoiman käyttöä kristillisen etiikan näkökulmasta.

8. Katolisen kirkon asema ja toiminta nyky-Suomessa

9. Ohessa on kolme perinteistä kristillistä symbolia. Pohdi, mitä ne merkitsevät ja miten ne liittyvät kristillisen kirkon elämään.

Lähde: Katekismus. Edita, Helsinki 2000.

+l0. Mitä eettisiä ongelmia liittyy geeniteknologiaan ja sen hyödyntämiseen?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix