www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 3. 2000 REAALIKOE EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.


1. Miten uskonto ja aate eroavat toisistaan?

2. Neitsyt Maria uskonnossa ja kulttuurissa

3. Miten kristillisen kirkon ja tieteen välinen suhde on muuttunut keskiajalta 1800-luvun loppuun?

4. Erittele Mellunkylän kirkon alttaritaulun sanomaa.


5. Mitä eettisiä periaatteita Suomen olisi noudatettava ulkomaalais- ja pakolaispolitiikassaan?

6. Esittele arvioiden Suomen luterilaisen kirkon nuorisotyötä.

7. "Saatananpalvontaa voi monessa mielessä verrata mihin tahansa uskonnolliseen liikkeeseen, joka vaatii jäseniltään täydellistä antautumista ja omistautumista. Ryhmän paine ja lojaalius alustavat jäsenet kritiikittömyyteen ja ehdottomaan lojaaliuteen.
Toisaalta saatananpalvonta eroaa monesta uskonnosta siinä, että hyvyyden tavoittelemisen sijasta tavoitteena on totaalinen pahuus."
(Demari 18.8.1999)

Mitä kristinusko opettaa saatanasta ja pahuudesta?

8. "Kristinusko on Euroopan virallinen uskonto." Arvioi väitettä Euroopan nykyisen uskontotilanteen perusteella.

9. Valaise esimerkein, miten Raamattu on vaikuttanut kaunokirjallisuuteen.

+10. Esittele maailmanuskontoja uskonnollisen suvaitsevuuden näkökulmasta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix