www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon kysymykset - syksy 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 9. 1999 REAALIKOE ELÄMÄNKATSOMUSTIETO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.


1. Mitä kansalaishyveitä Suomen kansalaiselta vaaditaan?

2. Sanotaan, että suomalainen uskoo vasta sitten kun näkee. Toisaalta väitetään, että tietosanakirja ei valehtele. Pohdi näitä kahta väitettä elämänkatsomukselliselta kannalta.

3. Ihmisoikeudet, laillisuusperiaate ja demokratia kuuluvat yhteen (Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja, Unesco 1998). Pohdi tämän toteamuksen riittävyyttä ja rajoituksia demokratian määrittelyssä.

4. Pohdi lahjan ja lahjuksen eroa etiikan lähtökohdista käsin.

5. Vertaile kahta erilaista käsitystä siitä, mitä ihmiselle taphtuu kuoleman jälkeen.

6. Nykytaiteen museoita on viime aikoina rakennettu eri puolille maailmaa. Pohdi niiden merkitystä taidekasvatuksen kannalta.

7. Olet turistina kehitysmaassa. Köyhät lapset pyytävät sinulta almuja. Millä perusteella toimit? Arvioi eri toimintaperusteiden pätevyyttä.

8. Valtionargeologi Henrik Lilius kirjoittaa: "Ihmisellä on historiantaju. Hän pystyy tajuamaan itsensä historiallisten tapahtumasarjojen osana. Ihminen jäsentää menneisyyttä, joka aina sisältyy nykyisyyteen, ja samalla hän tajuaa tulevaisuuden olemassaolon. Kulttuuriperinnön vaaliminen toteuttaa ihmisen tarvetta tuntea itsensä mielekkään kokonaisuuden osaksi." Tarkastele historiantajun ja kulttuuriperinnön merkitystä ihmisyhteisöjen elämänkatsomuksille.

9. Pitäisikö Internetiä ja sen viestejä jotenkin valvoa ja rajoittaa? Millä perusteella?

+10. Kevään eduskuntavaalit 1999 on käyty. Esittele ja pohdi uuden hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ja mahdollisuuksia suomalaisen yhteiskunnan ja sen hyvinvoinnin kehittämisessä.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix