www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - syksy 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 9. 1997 REAALIKOE


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.


1. Onko rationaalinen toiminta aina suositeltavaa, vai onko olemassa parempia vaihtoehtoja joissain erityisissä tapauksissa? Mainitse esimerkkejä ja perustele mielipiteesi.

2. Altruismia eli epäitsekkyyttä on yleensä pidetty hyvän ihmisen tunnusmerkkinä. Mitä perusteluita tälle ajatukselle on? Onko altruististen ihmisten yhteisö paras mahdollinen?

3. "Ellei oteta lukuun lapsia (jotka tietävät niin vähän että osaavat tehdä oikeita kysymyksiä) vain harva meistä pysähtyy miettimään, miksi luonto on juuri tällainen, mistä maailmankaikkeus tulee vai onko se aina ollut olemassa, miksi vaikutus tulee aina vasta syyn jälkeen eikä päinvastoin, tai onko olemassa jokin raja, jonka tuolta puolen ihminen ei voi saada tietoa. Olen tavannut myös lapsia, jotka haluavat tietää, miltä musta aukko näyttää, mikä on aineen pienin palanen, miksi me muistamme menneisyyden mutta emme tulevaisuutta, miksi kaaoksesta on voinut syntyä järjestys ja miksi maailmankaikkeus on olemassa.

Meidän yhteiskunnassamme on edelleenkin tavallista, että opettajat ja lasten vanhemmat jättävät vastaamatta tai antavat epämääräisiä uskonnollisia selityksiä. Jotkut tuntevat olonsa vaivautuneeksi, koska juuri tällaiset kysymykset paljastavat tietämyksemme rajat."


(Carl Sagan alkusanoissaan Stephen W. Hawkingin kirjaan Ajan lyhyt historia, 1988)

Pohdi, miksi vaikeat ja syvälliset kysymykset usein sivuutetaan elämässä.

4. Onko jokainen meistä oman onnensa seppä, vai onko kohtalo ihmistä ja jopa jumalia voimakkaampi, kuten antiikin kreikkalaiset ajattelivat? Voiko tällaisia ajatuksia jotenkin perustella? Ellei voi, mihin perustuvat eri ihmisten näitä asioita koskevat erilaiset näkemykset

5. Vallanpitäjien moraalinen vastuu yhteiskuntaeettisenä ongelmana

6. Anarkismi elämänkatsomuksena ja poliittisena teoriana

7. Juutalaisuuden peruopit

8. Onko ihmisen identiteetti rock and roll? Aiemmin sosiaalinen asema, ammatti, asuinpaikka, uskonto jne. määritteli identiteetin. Nyt sanotaan, että nuorisokulttuuri on suuri vaikuttaja identiteetin muodostumisessa. Miten tämä ilmenee, ja mitä vaikutuksia sillä on yhteiskuntaan?

9. Kuvittele, että olet elämänkatsomuksellinen geeniteknisen muuntelun vastustaja. Vakaumuksesi estää syömästä geneettisesti manipuloitua ruokaa. Opiskelupaikkasi tarjoaa sinulle vapaan lounaan. Onko sinulla oikeus saada geneettisesti manipuloimaton koululounas, ja millä perusteella?

+10 On sanottu, että eri kulttuurit perustuvat paradigmaattisten eli esimerkillisten ihmisten persoonallisuuksien varaan. Keitä tällaisia yksilöitä on ollut olemassa? Kuinka heidän vaikutuksensa näkyy, vai onko koko ajatus perusteeton?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99