www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - syksy 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 9. 1996 REAALIKOE


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.


1. Miten pitkälle voimme suvaita suvaitsemattomuutta?

2. Delfoin oraakkelin kerrotaan sanoneen, että Sokrates on kaikkein viisain. Platonin (427 - 347) eaa.) kirjoittamassa Puolustuspuheessa Sokrates sanoo seuraavasti: "Ihmiset, se teistä on viisas, joka Sokrateen tavoin ymmärtää, ettei oikeastaan ole ollenkaan viisas." Lainaus kuvaa niin sanottua sokraattista asennetta. Pohdi, miksi tällainen asema on vaikea saavuttaa. Millaisiksi arvioisit omat tietosi sokraattisella tasolla mitattuna?

3. Tämän päivän Suomen suurin sosiaalinen ongelma on joukkotyöttömyys. Tarkastele työttömyyden aiheuttamia vaikutuksia yhteiskunnan eheyden ja yksilön kannalta.

4. Islamin ja kristinuskon samankaltaisuuksia.

5. Lukioiden penkinpainajaisperinne siirtymäriittinä

6. Francis Bacon (1561 - 1626) ilmaisi luottamuksensa tieteeseen esseessään Uusi Atlantis esimerkiksi seuraavasti (suom. Maria Nissilä 1993): "Me jäljittelemme myös lintujen lentoa; olemme toteuttaneet jonkin pituisia ilmalentoja. Meillä on laivoja ja veneitä veden alla liikkumista varten..." Tekeekö tekninen kehitys ihmisen onnelliseksi?

7. Sinulla on lapsuudenystävä, joka on auttanut sinua monin tavoin vuosien varrella. Et ole tavannut häntä muutamaan kuukauteen. Hän etsii sinut käsiinsä ja pyytää sinua tallettamaan pienen erän huumetta, koska hän pelkää, että poliisi epäilee häntä. Kuinka toimisit tässä tilanteessa? Perustele eettisesti ratkaisusi.

8. Millä tavalla henkinen ja ruumiillinen ponnistelu vaikuttavat ihmisen elämänkäsitykseen?

9. Maaseudalla asuvista kuuluu huomattavasti suurempi osa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuin suurissa kaupungeissa asuvista. Pohdi, mistä ero johtuu.

+10. 1930-luvun Saksassa muotoiltiin käsite rappiotaide. Sitä ei pidetty ainoastaan esteettisesti ja moraalisesti kelvottomana vaan myös poliittisesti vaarallisena. Pohdi nykymaailman näkökulmasta rappiotilanteen käsitettä ja erityisesti sitä, voiko taide rappeuttaa yksilöitä tai yhteisöjä.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99