www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - syksy 1995


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 1995 REAALIKOE


1. Tunnettua tuotetta mainostetaan sanomalla, että ostaessasi tuotteen osoitat itsenäisyyttäsi. Sanomaa vahvistetaan antamalla se kuulaisan viihdetaiteilija esitettäväksi. Ovatko ne lukuisat kuluttajat, jotka mainoksen ansiosta ostavat tuotteen, osoittaneet näin itsenäisyyttään? Miten käy tahdonvapauden mahdollisuudelle mainonnan ohjatessa meitä?

2. Tapaus Galileo Galilei (1564 - 1642) ja tieteen vapaus

3. Kun kahden henkilön pitäisi jakaa omena oikeudenmukaisesti, pannaan toinen heistä leikkaamaan ja toinen valitsemaan ensin puolikkaansa. Yhteiskunnallisessa tulonjaossa oikeudenmukaisuus on vaikeammin saavutettavissa. Pohdi tuloerojen oikeutusta.

4. Muhammed oli olennaisesti suuri protestoija, Hän oli hyvin tyytymätön orpojen, leskien, sorrettujen, köyhien ja puutteenalaisten ihmisten elinoloihin. Hänen aikanaan Mekassa rikkaat, kauppiaat ja kansainväliset liikemiehet antaumuksellisesti keskittyivät voittoa tuottavaan toimintaan. He riistivät kanssaihmisiään ja tulivat täysin tunteettomiksi itseään ympäröivää köyhyyttä, kärsimystä ja kurjuutta kohtaan. Muhammed vietti kuukausia miettien, mitä voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi, kun hän sai Jumalalta ilmoituksen ja välitti sen kansalle."
(Ali Asghar Engineer, muslimijohtaja Bombaysta,
Cultures & Development - Quid Pro Quo 5/1993)

Onko islamilla nykyisin edellä kuvattuja pyrkimyksiä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin suhteen? Anna esimerkkejä.

5. Mary Shelleyn romaanissa Frankenstein (1818) fanaattista ajatustaan seuraten tiedemies Victor Frankensteinin onnistuu keinotekoisesti saada aikaan elävä ihminen. Tulevaisuudessa geeni- ja biotekniikka voi olla niin pitkälle edistynyttä, että Shelleyn kuvitelma saattaisi toteutua. Pohdi, millaisia eettisiä ongelmia liittyy siihen, että meillä on mahdollisuus yhä enemmän puuttua maapallon elämään ja ihmisen perimään.

6. Jouko Turkka sanoo teoksessaan Aiheita (1983) seuraavasti:

Se joka elää merkkien mukaan on jo eksynyt ja riippuvainen selityksistä ja selitykset ovat kulttuuri. Nyt ollaan tilanteessa jossa kulttuuri ei enää tue ihmistä vaan lamaannuttaa. Tiedon paino estää luomasta uutta, luomasta uusia kuvia uusille tuntemuksille.

Onko todellisuuskäsityksemme kohtalonomaisesti sidoksissa merkkeihin ja merkkien tulkintoihin, vailla mahdollisuutta saavuttaa itse todellisuutta?

7. Arvioi luonnon arvoa maanviljelijän, kiinteistövälittäjän ja taiteilijan kannalta sekä omalta kannaltasi.

+8. "Suvaitsevaisuus ei merkitse pelkästään kärsivällisyyden osoittamista erilaisia kanssaihmisiä kohtaan. Se edellyttää myös toisenlaisten ihmisten tuntemista ja sitäkin enemmän kykyä arvostaa erilaisten kulttuurien kauneutta. Näinollen suvaitsevaisuus on paitsi eettinen myös esteettinen asenne."
(Unescon pääjohtaja Fredrico Mayor. Unesco kuriiri 12/1992).
Millä keinoin suvaitsevaisuutta voitaisiin lisätä suomalaisessa koulussa?

HUOM! Elämänkatsomustiedon kokeeseen ilmoittautunut ei saa vastata evankelisluterilaisen uskonnon kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99