www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - syksy 1994


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 9. 1994 REAALIKOE


1. Määrittele kansalaistottelemattomuus ja arvioi sen eettistä perustaa. Vertaa kansalaistottelemattomuutta terrorismiin.

2. Pohdi aistihavaintojen luotettavuutta tiedon lähteenä ja tieteen perustana.

3. Muukalaisviha yhteiskunnan ongelmana

4. Tarkastele valitsemasi uskonnon tai katsomusperinteen vuodenaikoihin liittyviä juhlia.

5. Oletetaan, että jonkin laulun sanoituksessa ihannoidaan Suomessa kiellettyjen huumeiden käyttöä. Pohdi tällaisen laulun esittämistä eettiseltä kannalta.

6. Mahatma Gandhi (1869 - 1948) kirjoittaa: "Meidän tavoitteemme oli pukeutua itse valmistettuihin vaatteisiin. Siksi emme enää käyttäneet tehdastekoisia kankaita ja kaikki ashramin [Gandhin johtaman yhteisön] jäsenet päättivät pukeutua aina vaatteisiin, joiden kangas oli intialaista käsityötä."
Mitä Gandhi tällä tavoitteli? Arvioi myös Gandhia eettisenä esikuvana.

7. Tarjolla on kotimaisia ja ulkomaisia tuotteita. Usein kehotetaan suosimaan kotimaista. Kuitenkin ulkomainen tuote saattaa olla yksityisen kuluttajan kannalta edullisempi kuin kotimainen. Millä perusteella kuluttajan pitäisi tehdä valintansa?

+8. Väitetään seuraavaa: "Aikaisemmin perinne määritteli käsityksiä hyvästä ja pahasta. Muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa eettisiin ongelmiin ei enää kyetä löytämään ainoastaan perinteen ja arkikokemuksen avulla yleisesti hyväksyttyjä vastauksia. Tulevaisuuden maailma on sekä nykyisyyden perillinen että ratkaisevasti jotain muuta. Yhteiskunnat ja ihmisen suhde luontoon muuttuu jatkuvasti yksilön kannalta vaikeammin hahmottuvaksi."
Pohdi koulun eettisen kasvatuksen laatua ja merkitystä edellisen väitteen valossa.

HUOM! Elämänkatsomustiedon kokeeseen ilmoittautunut ei saa vastata evankelis-luterilaisen uskonnon kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99