www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - syksy 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 9. 1993 REAALIKOE


1. Arvioi "silmä silmästä, hammas hampaasta", -moraalin oikeutuksia.

2. Maailmankatsomuksen osa-alueita on eritelty esimerkiksi seuraavasti:Mitä kaavio kertoo?

3. Missä tapauksissa ja miksi tuloeroja voidaan pitää oikeudenmukaisina?

4. Buddhalaisuuden perusopit

5. Mitä tarkoitetaan vieraantumisella? Millaisissa yhteiskunnallisissa oloissa yksilö vieraantuu?

6. Arvioi seuraavan väitteen eettistä hyväksyttävyyttä.
- Eläimet eroavat ihmisestä monella tavalla. Siksi niitä saa tappaa.

7. Marcel Duchamp asetti vuonna 1917 näyttelyssään esille tavallisen miesten WC:n posliinisen pisoaarin ja antoi sille nimen "Suihkulähde". Mitä taiteen tunnusmerkkejä kyseiseen teokseen voi ajatella sisältyvän?

+8. Voiko tulevaisuutta ennustaa? Perustele vastauksesi.

HUOM! Elämänkatsomustiedon kokeeseen ilmoittautunut ei saa vastata I ryhmän evankelis-luterilaisiin kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99