www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - syksy 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 16. 9. 1992 REAALIKOE


1. Kuinka ihmisarvon kunnioittamisen vaatimusta voidaan perustella?

2. Millaisia ovat asiat, jotka ilmiselvästi voimme tietää toisiksi?

3. Liberalistinen demokratiakäsitys

4. Valitse kaksi mielestäsi keskeistä kristinuskon käsitettä ja kerro, mistä niissä on kysymys.

5. Pohdi opettajan käskyvaltaa oppilaaseen nähden ja sen rajoja. Perustele ja anna esimerkkejä.

6. Koulun opettaja ei halua osallistua koulunsa joulujuhlaan, koska hän pitää sitä liian uskonnollisena. Hän on yhden luokan luokanvalvoja. Tässä koulussa oppilaat eivät voi osallistua joulujuhlaan ilman luokanvalvojaansa. Pohdi syntynyttä ongelmaa opettajan ja oppilaan näkökulmasta.

7. Mikä on taiteelle ominaista?

+8. Keväällä 1987 julkistettiin YK:n pääsihteerin käynnistämän Ympäristön ja kehityksen maailmankomission, toiselta nimeltään Brundtlandin komitean, raportti. Komissio antoi meille kaikille yhteiseksi tavoitteeksi kestävän kehityksen. Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan?

HUOM! Elämänkatsomustiedon kokeeseen ilmoittautunut ei saa vastata I ryhmän evankelis-luterilaisiin kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99