www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - syksy 1988


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 9. 1988 REAALIKOE


1. Utilitaristinen käsitys moraalista

2. Tiede maailmankuvan muovaajana

3. Tiedotusvälineet yhteiskunnallisen vallan käyttäjinä

4. Alla olevassa taulukossa esitetään elämänkatsomuksellisten perinteiden kannatus kahtena ajankohtana (lähde: International Bulletin of Missionary Research, vol.10, 1986).
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kannatuksen muutoksiin ?5. Sukupuolten tasa-arvo eettisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä

6. Raamatun opetukset ihmisen arvosta

7. Omantunnon syyt ja ammatti- tai kansalaisvelvollisuuksien noudattamatta jättäminen

+8. Äänioikeuden käyttäminen vaaleissa ja demokraattinen valtiojärjestys

HUOM! Elämänkatsomustiedon tehtävät tilannut ei saa vastata I ryhmän evankelis-luterilaisiin kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99