YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      17.9.2003
REAALIKOE

III ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.

 1. Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka takaa perustarpeiden tyydyttämisen. Mitkä ovat ihmisen perustarpeet? Kuka määrittelee ne ja millä perusteella?
 2. Pohdi optimismia, pessimismiä ja realismia elämänasenteina.
 3. Mainitse kaksi henkilöä, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet eurooppalaisen maailmankuvan muotoutumiseen. Kuvaile heidän elämäntyötään ja perustele valintasi.
 4. Evoluutioteorian ja kreationismin välinen suhde tieteelliseltä ja elämänkatsomukselliselta kannalta
 5. Kuvaile Suomen muuttumista monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi ja pohdi muutoksen seurauksia.
 6. Monumentit ovat muistomerkkejä, jotka myöhemmät sukupolvet ovat tehneet yksilöistä, ryhmistä, tapahtumista ja ihanteista. Pohdi jommankumman kuvan esittämän muistomerkin kuvakieltä ja merkitystä.


  Maailmanrauha, Hakaniemi, Helsinki

  Aleksanteri II, Senaatintori, Helsinki

 7. Pohdi, miten ateismi ja agnostisismi eroavat toisistaan.
 8. Elämme pitkälle teknistyneessä yhteiskunnassa. Onko teknologia välttämätön ihmisen hyvinvoinnille ja onnellisuudelle, vai voisimmeko tulla toimeen nykyistä vähemmällä teknologialla?
 9. Yksi kulutusyhteiskunnan tunnuslauseista on: "Mitä enemmän ostat, sitä enemmän säästät." Pekka menee pizzeriaan ostaakseen yhden pizzan. Myyjä mainostaa, että Pekka voi säästää ostamalla kaksi pizzaa, jolloin hän saa vielä kolmannen pizzan mukaansa ilmaiseksi. Jos Pekka tässä tilanteessa ostaa kaksi pizzaa, kuinka hän voi perustella ostopäätöksensä muutosta? Säästääkö Pekka?

+10.Yhteiskunnan erilaiset laitokset ja järjestelmät vaikuttavat maailmankuvamme syntyyn ja muokkaavat näkemyksiämme jatkuvasti. Mitä nämä laitokset ja järjestelmät ovat? Millä tavalla ne vaikuttavat maailmankuvamme muotoutumiseen?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix