YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      18.9.2002
REAALIKOE

III ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.

  1. Omien tekojen seurausten ymmärtäminen ihmisen henkisen kypsyyden mittana
  2. Onko toisen puolesta uhrautuminen nykymaailmassa suositeltavaa, vai voiko sitä jopa vaatia?
  3. Valintaa aineen ja hengen ensisijaisuuden välillä on pidetty katsomuksellisena perusjakona. Mitä katsomuksellisia seurauksia valinnasta on?
  4. Alla on osa taiteilija Teemu Mäen öljyvärimaalauksesta "The Happiest Painting Possible". Pohdi, voiko taide ennustaa tulevaisuutta.

  5. Mitä valta on? Kenellä Suomessa on valtaa?
  6. Usein sanotaan, etteivät demokraattiset valtiot sodi keskenään. Toisaalta demokratiat ovat olleet hyvinkin usein mukana sodissa. Pohdi kysymystä, ryhtyvätkö demokraattiset valtiot sotaan vain pakotettuina.
  7. Kolminaisuusoppi kristinuskossa
  8. UNESCOn maailmanperintösopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Suomessa maailmanperintöluetteloon kuuluvat Vanha Rauma, Petäjäveden puukirkko, Verlan tehdasmiljöö, Sammallahdenmäen pronssikautinen hautausmaa sekä Suomenlinna (kuva alla). Pohdi ja erittele, mikä tekee maailman kulttuuri- ja luonnonperinnöstä arvokasta.

  9. Fantasiakirjallisuus ja -elokuva ovat nykyisin suuressa suosiossa. Erittele niiden suosion syitä.

+10. Ihmisen elämänkaaressa on nähtävissä ratkaisuhetkiä. Ne ovat elämänvalintoja, jotka määräävät ihmisen tulevaisuutta ja joiden vaikutuksia on vaikea perua. Anna esimerkkejä tällaisista valinnoista. Missä määrin ihminen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa elämänsä kulkuun?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix