www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon kysymykset - syksy 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 2000 REAALIKOE ELÄMÄNKATSOMUSTIETO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.


1. Määrittele, mitä sisältyy käsitteeseen elämänkatsomus.

2. Usein on väitetty, että katsomukselliset kiistat johtuvat epätäsmällisistä käsitteistä. Anna esimerkkeiä epätäsmällisistä käsitteistä ja niiden käytöstä keskustelussa ja tiedonvälityksessä. Voiko käsitteen merkityksen aina selventää?

3. Miten työstä maksettavan palkan tulisi määräytyä? Tulisiko kriteerinä olla esimerkiksi työn vaativuus tai työnantajan maksukyky? Esitä perusteltu ratkaisusi palkkaerojen perusteeksi.

4. Japanin uskonnollisen perinteen pääpiirteet

5. "Kun alussa ulkopuolisena kohtelin sahaa (ennen kuin paikallinen sanomalehti kertoi suojeluhankkeista ja UNESCOn maailmanperintömahdollisuudesta) lähinnä ympäristöhaittana, olin tietämätön rakennuksen arkkitehtonisesta erikoislaadusta, alueen historiasta ja kadonneesta kulttuuriyhteisöstä. Tämä piti minulle kertoa, opettaa - ja opin nopeasti, tosin vain perusasiat." (Yrjö Sepänmaa kirjassa Ritarit reaaliajassa, 1999) Pohdi ympäristökasvatuksen merkitystä ympäristön suojelemiselle ja ihmisen hyvälle elämälle.

6. Edustamasi poliittinen järjestö on saanut kauttasi suuren lahjoituksen. Olet tilittänyt rahat järjestön tilille. Lahjoittajalle lupasit kunniasanalla, ettet missään olosuhteissa paljasta rahalähdettä. Myöhemmin asia tulee julkiseksi, ja demokratian avoimuusperiaatteeseen vedoten sinua vaaditaan kertomaan rahojen alkuperä. Oletetaan, että laki ei velvoita sinua kertomaan. Tarkastele asiaa henkilökohtaisen lupauksen pitävyyden ja demokratian toimivuuden kannalta.

7. Valtiot pyrkivät pitämään alueensa yhtenäisenä kasvatukseen ja kulttuuriin vedoten, mutta joskus myös väkivallalla. Pohdi kansanryhmien oikeutta irtautua valtiosta sekä valtion oikeutta pyrkiä pitämään alueensa jakamattomana.

8. "Korkeiden eettisten arvojen toteutuminen on olennaista humanistien pyrkimyksille. Uskomme, että tieteellisen tiedon kasvu tekee ihmiset kykeneviksi tekemään viisaampia päätöksiä. Näin ei ole olemassa ylittämätöntä muuria tosiasioiden ja arvojen välillä, olemisen ja pitämisen välillä." (Free Inquiry, Fall 1999) Arvioi käsitystä, voiko tiede auttaa viisaampiin päätöksiin, ja anna esimerkkejä asiasta.

9. Mikä on rikoksen ja moraalin suhde? Tarkastele asiaa sekä lainopin että etiikan kannalta ja vertaa käsityksiä toisiinsa.

+l0. "Natsien suunnitteleman ja toteuttaman holokaustin on oltava aina osa yhteistä muistiamme. Meidän tulee muistaa natseja vastustaneiden ihmisten pyyteettömät pyrkimykset suojella ja pelastaa holokaustin uhreja oman henkensäkin uhalla. Holokaustin kauhujen syvyys ja sen vastustajien sankaruus auttavat meitä ymmärtämään ihmisen kykyä pahaan ja hyvään." (Tukholman kansainvälisen Holocaust forumin julistus. 26.-28.1.2000) Esitä perusteltu käsityksesi, mitä natsien toteuttamasta kansanmurhasta pitäisi jokaisen ihmisen tietää ja mitä siitä pitäisi oppia.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix