www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - kevät 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 3. 1999 REAALIKOE ELÄMÄNKATSOMUSTIETO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.


1. Millainen hyve on rohkeus? Millaisissa kulttuureissa rohkeutta arvostetaan? Valaise asiaa tosiseikkojen avulla.

2. Kulttuurin ja kehityksen maailmankomission raportin nimi on "Moninaisuus luovuutemme lähteenä" (UNESCO 1995). Yleensäkin moninaisuuden sanotaan tukevan luovuutta. Pohdi näkemyksen osuvuutta ja anna esimerkkejä.

3. Tieto ja taito liittyvät läheisesti yhteen. Kumpi on perustavampi ja tärkeämpi ihmisen elämässä? Tarkastele asiaa nyky-yhteiskunnassa selviytymisen kannalta.

4. Onko mahdollista perustaa kokonainen elämänkatsomus taiteen ja sen periaatteiden varaan? Millainen maailmasta tulisi, jos vastataan myönteisesti?

5. Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala sanoi Suomen Tammi-kulttuuriperintöhankkeen avajaisissa: "Kulttuuriperinteet ovat sivistyksen itseisarvoja. Vaikka hyödyn merkitystä ei sivistyksen yhteydessä saa korostaa, on tunnustettava myös tosiasia, että kulttuuriperinteen tuntemus on hyödyksi kansainvälisessä kanssakäymisessä. Hyvän elämän perusteisiin kuuluu omien juurien tunteminen, kulttuuriperinteen vaaliminen." Erittele kulttuuriperinnön merkitystä hyvälle elämälle erityisesti elämänkatsomuksen muodostuksen kannalta.

6. Kuinka kansalaiset voivat harjoittaa yhteiskuntakritiikkiä?

7. Maailmassa on puoli miljardia lukutaidotonta naista, joista melkein kaikki elävät Afrikan, arabimaiden sekä Itä- ja Etelä-Aasian kehitysmaiden maaseudulla, alueilla, joilla naisten lukutaidottomuus on yli 60 %. Pohdi tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet tämän.

8. Oletetaan, että kolme ihmistä keskustelee päätöksestään ryhtyä kasvissyöjäksi. Yhden perustelu viittaa uskontoon, toisen etiikkaan ja kolmannen elämänkatsomukseen. Millaisia nämä perusteet voisivat olla? Voimmeko panna perusteet järjestykseen niiden pätevyyden ja ymmärrettävyyden perusteella?

9. Inhimillisen kehityksen kansainvälisessä mittarissa yhtenä tekijänä on Internet-yhteyksien määrä asukasta kohden. Pohdi sähköisen verkottumisen merkitystä yhteiskunnallisen tasa-arvon kannalta.

+10. Valtioneuvosto asetti syksyllä 1998 komitean valmistelemaan ehdotusta uudeksi uskonnonvapauslainsäädännöksi. Uudistamistyön tarkoituksena on korvata voimassaoleva, vuonna 1922 säädetty uskonnonvapauslaki. Uskonnonvapauslainsäädäntöä tullaan tarkastelemaan mm. suhteessa hallitusmuodon uudistettuihin perusoikeussäännöksiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Esitä pääpiirteittäin Suomen uskonnonvapausperiaatteet ja pohdi uudistustyön tarvetta yksilön uskonnonvapauden kannalta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix