www.nettilukio.fi

YLIOPPILASTUTKINTO 18. 3. 1998 REAALIKOE


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.


1. Miten ihmisoikeuksia voidaan perustella

2. Menestysoppaat ja ihmisyksilön elämän sisältö

3.Sanotaan "Makuasioista ei pidä kiistellä". Mutta kuinka laajasti asioita voidaan pitää makuasioina. Pohdi ongelmaa elämänkatsomuksen rakentumisen kannalta.

4. Stephen Toulmin pohtii kirjassaan Cosmopolis (1990) modernin ajattelun synnyn ajankohtaa. Hän mainitsee mahdollisina esimerkkeinä Gutenbergin kirjapainon (1436), Lutherin kapinan kirkkoa vastaan (1520), 30-vuotisen sodan päättymisen (1648) ja Ranskan vallankumouksen (1789). Valitse joku merkittävä historian käänne ja erittele sen vaikutuksia ihmisten elämänkatsomuksiin.

5. Sopeutuminen ja sopeutumattomuus yhteiskuntaeettisinä kysymyksinä

6. Aika-ajoin joudutaan pohtimaan täyttääkö jokin ryhmä uskontokunnan kriteerit. Joskus ovat toiset pitäneet samaa ryhmää liikeyrityksenä ja toiset uskontona. Voiko valtiovalta määrätä mikä on uskontoa ja mikä ei?

7. Vertaile tieteen ja taiteen pyrkimyksiä.

8. Gotthold Ephraim Lessingin (1729-1781) näytelmässä Nathan Viisas pohditaan ongelmaa oikeasta uskonnosta. Päähenkilö Nathan vastaa kysymykseen vertauksella kolmesta sormuksesta, jotka viittaavat juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin.

Isällä oli kolme poikaa ja sormus, jonka kantaja sai Jumalan ja ihmisten suosion. Sormus oli kulkenut suvussa aina isältä hänen rakkaimmalleen pojalle. Mutta nyt isä rakasti kaikkia poikia yhtä paljon. Hän teetti kaksi kopiota, ja nyt hänellä oli kolme täsmälleen samanlaista sormusta. Edes isä itse ei enää tietänyt mikä sormuksista oli alkuperäinen. Hän antoi jokaiselle pojalle yhden sormuksista. Isan kuoltua pojat alkoivat kiistellä siitä kenellä oli aito sormus. Vihdoin he antoivat asian tuomarin ratkaistavaksi. Ratkaisu oli, että poikien piti kilpailla mielen lempeydellä ja hyvillä töillä Jumalan ja ihmisten suosiosta.

Pohdi Nathanin vertausta vastauksena kysymykseen oikeasta uskonnosta.

9. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeustarkkailija Elisabeth Rehn kirjoittaa: "On vaikea rikkoa vihan noidankehää, jopa niiden joiden pitäisi osata näyttää oikeaa tietä. Olen monesti keskusteluissani huomannut kuinka tärkeältä temppelien uudelleen rakentaminen tuntuu tuhon jälkeen, mutta vielä tärkeämpää on rakentaa ihmiset sisältä käsin, antaa heille voimaa."

Kuinka omassa elämässäsi katkaisisit vihan noidankehän?

+ 10. Eräs suomalainen teologi totesi viime syksynä päivälehdelle, että tieteestä on tullut kilpailevien maailmankatsomusten kenttä, akateeminen yhtenäiskulttuuri rakoilee ja tiede julkisena järjen foorumina on hajoamassa. Jos näin olisi, jos tiede olisi vain yksi kertomus muiden joukossa, mitä seurauksia sillä olisi yksilölle ja yhteisölle.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99