www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - kevät 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 3. 1997 REAALIKOE


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.


1. Kuinka ihanteet syntyvät, ja miten ne vaikuttavat ihmisen elämänsuunnitelmaan?

2. Maailman merillä suomalaisilla oli ennen vankka maine noitina:"Merimiesten käsityksen mukaan jokainen suomalainen oli noita, joka voi loihtia myrskyn vain nostamalla sormeaan - -." (C. S. Forester: Kommodori Hornblower, suom. K. M. Wallenius) Nykyään suomalaisiin kohdistuu muunlaisia ennakkoluuloja. Mitä suomalaisista ajatellaan ulkomailla, ja mistä nämä käsitykset johtuvat?

3. Ihmistä voidaan pitää osana luontoa. Kuinka tämä näkemys vaikuttaa hänen elämänkatsomukseensa ja päämääriinsä?

4. Islamin piiristä tunnetaan "kulttuurimuslimin" käsite: henkilö, joka ei usko islamin dogmeihin mutta arvostaa uskontonsa kulttuuriperintöä ja on kiinnostunut sen joustavasta, avarasta tulkinnasta nykytilanteessa. Hän ei välttämättä usko Jumalan olemassaoloon, mutta ei silti ilmoittaudu "ateistiksi".
Minusta tuntuu, että meille olisi vastaavasti tarpeen positiivisesti ladattu kulttuurikristityn käsite. Se viittaisi henkilöön, joka arvostaa kristillistä perintöään ja kamppailee sen kanssa mutta ei osaa pitää kirkkojen opinkappaleita - joitakin niistä tai ei mitään niistä - oikeasti tosina.

(Vartija-lehden 3/1996 pääkirjoituksessa nimikirjaimin HR)

Pohdi, mitä katsomuksellisia eroja olisi edellä kuvatulla kulttuurikristityllä ja uskonnollisesti uskovalla kristityllä.

5. Valtiot käyttävät joskus väkivaltaa kansalaisiaan vastaan heidän mielipiteittensä vuoksi. Onko sellainen missään tilanteessa oikeutettua?

6. "Korottamalla paideian ihanteeksi sofistit ovat pystyttäneet kaiken todellisen humanismin toisen kulmakiven: sivistyksen kunnioittamisen ja siihen pyrkimisen elämänmuotona." (G. H. von Wright 1947, suom. Jussi Aro) Arvioi humanismin mahdollisuutta tulevaisuuden maailmassa.

7. Tutkijat ovat pohtineet luonnon- ja kulttuurimaiseman eroa. Pyri määrittelemään, mitä koskematon luonto on.

8. Jaakko on aikoinaan kieltäytynyt aseellisesta varusmiespalvelusta. Nyt kansakunta on kuitenkin hädässä. Vihollinen valloittaa laajoja alueita ja terrorisoi kansalaisia. Pitäisikö Jaakon tarttua aseeseen, voisiko hän siirtyä turvaan naapurimaahan, pitää kiinni oikeuksistaan, vai mitä hänen pitäisi käsityksesi mukaan tehdä?

9. Suuri joukko ihmisiä väittää, että heillä on omakohtaisia kokemuksia ulkoavaruudesta tulleista vierailijoista. Sanotaan myös eräiden valtioiden salailevan tietoja tällaisista vierailijoista. Miten arvioit näiden väitteiden totuutta?

+10. Väestänkasvu on maailman polttavimpia kehitysongelmia. Eräissä maissa väestönkasvu on liian nopeaa, kun samaan aikaan toisissa maissa väestö kasvaa tuskin lainkaan. Kuvaa ja arvioi väestönkasvuun liittyviä yhteiskuntaeettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99