www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - kevät 1995


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 3. 1995 REAALIKOE


1. Suvaitsevuus eettisenä periaatteena

2. Kuinka käsite 'yliluonnollinen' on määritelty ja voidaan määritellä?

3. Yhteisön ja yksilön edut voivat joutua ristiriitaan. Anna tällaisesta esimerkkejä ja pohdi kysymystä.

4. Maailmaneetoksen periaatteita on pyritty muotoilemaan esim. seuraavasti:

"Meidän on kohdeltava toisia, niin kuin toivomme heidän kohtelevan meitä. Sitoudumme kunnioittamaan elämää ja ihmisarvoa, yksilöllisyyttä ja erilaisuutta niin, että jokaista ihmistä kohdellaan inhimillisesti - ilman poikkeuksia."

(Lähse: Hans Küng - Karl-Josef Kucshel (toim.), Elämää säilyttävät arvot)

Tarkastele yllä esitettyjä periaatteita jonkin valitsemasi uskonnon tai elämänkatsomuksen opin perusteella.

5. Millä perusteilla luonnon monimuotoisuutta eli eläin- ja kasvilajien suurta lukumäärää voidaan pitää ympäristöarvona?

6. Pohdi seuraavan moraaliongelman mahdollisia ratkaisuja:

Maijan tytär on vakavasti sairas ja tarvitsee hoitoa, joka maksaa paljon. Ei tyttärellä eikä Maijalla ole hoitoon tarvittavia varoja. Maija on pankissa töissä ja pohtii, pitäisikö hänen kavaltaa sieltä rahat tyttären sairauden vaatiman hoidon kustannukseksi.

7. Miten taide voi olla elämänkatsomuksellisesti merkityksellistä?

+8. "Elämme suurten ongelmien ja haasteiden maailmassa. Maailma on samalla tavallaan pienentynyt. Tieto maailman eri puolilla taphtuvasta kehityksestä on jokaisen saatavilla. Olemme - halusimme sitä tai emme - maailmankansalaisia, joiden käsissä on maailman tulevaisuus. Vastuullisen maailmankansalaisuuden saavuttaminen edellyttää laajoja tietoja ja taitoja ja tietynlaisen kokonaispersoonallisuuden vahvistumista, jossa avoimuus, peräänantamaton kiinnostuneisuus elämän ilmiöistä, vahva kommunikaatiotaito, keksiliäisyys, yrittäjyys, kriittinen pohdinta ja kyky tehdä valintoja ovat avainasemassa."
(Lähde: Suomen YK-liitto, Maailmankansalaisen kypsyyskoe)

Kuinka voidaan yhdistää toisiinsa maailmankansalaisuus ja sidonnaisuus oman maan kulttuuriperinteeseen?

HUOM! Elämänkatsomustiedon kokeeseen ilmoittautunut ei saa vastata evankelisluterilaisen uskonnon kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99