www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - kevät 1994


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 3. 1994 REAALIKOE


1. Arvioi etiikan kultaisen säännön pätevyyttä

2. Miten ns. näennäistieteet eroavat varsinaisista tieteistä?

3. Hyveet ovat sellaisia ihmisen luonteenpiirteitä, jotka mahdollistavat hyvän elämän. Isänmaallisuutta on usein pidetty hyveenä. Arvioi, onko perusteltua pitää isänmaallisuutta hyveenä. Tarkastele erilaisia olosuhteita ja tilanteita.

4. Kiinan perinteiset uskonnot

5. Yhdistyneitten Kansakuntien yleiskokous antoi 1981 julistuksen kaikkinaiseen uskontoon ja elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamiseksi. Julistuksen toisessa artiklassa sanotaan: "Ketään ei saa jättää alttiiksi sellaiselle pakotukselle, joka rajoittaa hänen vapauttaan tunnustaa tai valita haluamansa uskonto tai elämänkatsomus."
Arvioi periaatteen toteutumista nykyhetken maailmassa. Mainitse myös esimerkkejä.

6. Laiva on uppoamassa aavalla merellä ja pelastusveneeseen ovat pyrkimässä mukaan seuraavat: laivan kapteeni ja kaksi matruusia, äiti ja hänen pieni lapsensa, YK:n pääsihteeri, suomalainen abiturientti, murhamies, kuuluisa taiteilija sekä laivakoira. Pelastusveneeseen mahtuu vain viisi matkustajaa. Kenellä on oikeus päästä mukaan? Millä menetelmällä asiasta tulisi päättää? Perustele vastaustasi valitsemallasi moraaliteorialla.

7. Esimerkiksi Leonardo da Vincin Mona Lisa on erittäin kallis maalaus. Mikä tekee maalauksesta kalliin, ja miksi jäljennöksestä ei haluta maksaa yhtä paljon kuin aidosta?

+8. Arvioi ydinvoimalaratkaisuja tulevaisuudentutkimuksen näkökulmista esimerkiksi tarkastelemalla voimalaratkaisujen mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia kehityspolkuja.

HUOM! Elämänkatsomustiedon kokeeseen ilmoittautunut ei saa vastata evankelis-luterilaisen uskonnon kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99