www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - kevät 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 3. 1992 REAALIKOE


1. Tavan, lain ja moraalin ero

2. Tiedon ja taidon suhde

3. Valtion vallan laillisuuden perustelu yhteiskuntasopimusteoriassa

4. Säilyykö ihmisen tietoisuus kuoleman jälkeen? Vertaile kahden valitsemasi katsomuksellisen opin vastausta kysymykseen. Opit voivat olla uskonnollisia tai ei-uskonnollisia.

5. Millaista etiikkaa liike-elämässä pitäisi noudattaa? Esitä esimerkkejä ja perustele käsityksesi.

6. Seuraava esimerkki sisältää eettisen ongelman:

Sairaalassa on potilas, joka sairastaa parantumatonta syöpää. Potilas kokee suuria tuskia, eikä hän ennusteiden mukaan elä pitkään. Lääkäri X haluaa, että potilaalle annetaan kaikki mahdollinen hoito, joka auttaa tätä säilymään hengissä mahdollisimman pitkään, vaikka hoito olisikin tuskallista. Lääkäri X:n mielestä lääkärin tehtävä on elämän ylläpitäminen viimeiseen saakka kärsimysten kustannuksellakin.

Lääkäri Y pitää parempana lievittää kaikin tavoin potilaan kärsimyksiä, vaikka hän tietää, että tämän elämästä tulee sillä tavalla lyhyempi kuin muita hoitomuotoja käyttämällä.

Miten kummankin lääkärin näkemystä voidaan perustella eettiseltä kannalta? Kumpi näkemys on mielestäsi oikeampi? Esitä vastauksessasi, mihin moraaliteoriaan kantasi perustuu.

7. Perinnöllisyystieteellinen tutkimus on kehittänyt menetelmiä, joiden avulla pystytään muuttamaan eliöiden perimää tai monistamaan niitä. Mitä eettisiä ongelmia tuollaisten menetelmien käyttämiseen sisältyy?

+8. Filosofi Urpo Harva kirjoittaa:

"Siviilipalvelus pitäisi mielestäni muuttaa humanitaariseksi palvelukseksi, jonka saa valita aseellisen palveluksen sijasta myös sota-aikana. Siihen kuuluisi esim. haavoittuneiden pelastaminen ja palavien sairaaloiden ja lastenkotien sammuttaminen. Sen valinneille annettaisiin näihin tehtäviin tarpeellinen koulutus. Humanitaarisesta palveluksesta huolehtisivat siviiliviranomaiset."

Mikä on siviilipalveluksen eettinen perustelu? Vastaako Urpo Harvan ehdotus siviilipalvelun eettisiä näkökohtia?

HUOM! Elämänkatsomustiedon kokeeseen ilmoittautunut ei saa vastata I ryhmän evankelis-luterilaisiin uskonnon kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99