www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - kevät 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 3. 1991 REAALIKOE


1. Miten etiikan kultaista sääntöä voidaan perustella?

2. Tieto elämänkatsomuksen perustana

3. Ihmisyhteisöt voivat suhtautua luontoon monella tavalla. Tarkastele erilaisia suhtautumistapoja siltä kannalta, millaisille arvoille ne perustuvat.

4. Vertaile kahden uskonnon tai jonkin uskonnon ja ei-uskonnollisen katsomuksen eettisiä käsityksiä.

5. Suomalainen filosofi Georg Henrik von Wright kirjoittaa:

"Ihminen elää irrationaalisesti, epäjärkevästi, jos hän tyydyttää toiveita, jotka vaurioittavat hänen hyvinvointiaan pitemmällä tähtäyksellä. Järkevästi elää se, jonka toiveet suurin piirtein vastaavat hänen tarpeitaan. Tarpeidensa tunteminen merkitsee, että tietää mikä on itselle hyväksi tai pahaksi. Tämä tietäminen on erityinen järkevyyden muoto, jolla on vähän yhteistä teknisen ja tieteellisen rationaalisuuden muotojen kanssa. Sitä voitaisiin nimittää arvorationaalisuudeksi, oikean elämäntavan tai ´hyvän elämän´ ymmärtämiseksi."

Selitä, mitä eri asioita rationaalisuudella tarkoitetaan.

6. Arvioi käsitystä luonnon teleologisuudesta.

7. Perheen asema ja merkitys tämän ajan suomalaisessa yhteiskunnassa.

+8. On sanottu: "Minkä omalla työllään hankkii kenenkään oikeuksia loukkaamatta, sen on oikeutettu pitämään." Tarkastele omaisuuden suojan perusteluita.

HUOM! Elämänkatsomustiedon tehtävät tilannut saa vastata vain tällä paperilla oleviin I ryhmän kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99