www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - kevät 1990


YLIOPPILASTUTKINTO 21. 3. 1990 REAALIKOE


1. Hyödyn tavoittelu yksilön moraalisen valinnan perusteena

2. Materialismi ja idealismi

3. Thomas Moren yhteiskuntautopia

4. Ohessa luetellaan kristinopin kymmenen käskyä. Valitse niistä kaksi ja erittele niiden eettistä sisältöä.

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia.
2. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä; silla Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
3. Muista pyhittää lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee huorin.
7. Älä varasta.
8. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
10. Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijoita, karjaa äläkä mitään, mikä on hänen omaansa.

5. Taiteen merkitys kansakunnan elämässä. Perustele vastaustasi johonkin tunnettuun taideteokseen liittyvällä esimerkillä.

6. Vapauden arvo yksilölle

7. Mitä ehtoja tähdistä ennustamisen tulisi täyttää, jotta sitä voitaisiin pitää tieteellisenä toimintana?

+8. Järki ja tunne moraalifilosofian lähtökohtina

HUOM! Elämänkatsomustiedon tehtävät tilannut saa vastata vain tällä paperilla oleviin I ryhmän kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99