www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - kevät 1989


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 3. 1989 REAALIKOE


1. Yleispätevyys moraaliarvostelman peruspiirteenä

2. Miten arvioit väitteen "Aurinko nousee huomenna 23. 3. 1989 klo 6.13" totuudellisuutta?

3. Miten tasavaltaista valtiomuotoa voidaan elämänkatsomuksellisesti puolustaa ja arvostella?

4. Hindulaisuuden perusarvot

5. Esittele jonkin tunnetun suomalaisen järjestön elämänkatsomuksellista sanomaa

6. amanismi

7. Erittele seuraavaa moraaliongelmaa Annen näkökulmasta: Timo, Jouko ja Anne ovat yliopiston valintakokeessa. Kaikki kolme ovat ystäviä, ja Anne on muutoinkin kiintynyt Timoon. Kokeessa Anne huomaa Joukon käyttävän kiellettyjä apuvälineitä. Anne ja Jouko tulevat valituiksi, mutta Timo jää ensimmäiselle varasijalle. Koetulosten perusteella Joukoa epäillään vilpistä ja Annelta kysytään, mitä hän näki kokeen aikana. Jos Anne ilmiantaa Joukon, Timo saa paikan.

+8. Lukiolain 2. pykälän 1. momentissa säädetään: "Lukion tulee pyrkiä kasvattamaan oppilaansa tasapainoiseksi, hyväkuntoiseksi, vastuuntuntoiseksi, itsenäiseksi, luovaksi, yhteistyökykyiseksi ja rauhantahtoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi." Miten tämänkaltaiset koulutustavoitteet muotoutuvat, ja miksi niitä tarvitaan?

HUOM! Elämänkatsomustiedon tehtävät tilannut ei saa vastata I ryhmän evankelis-luterilaisiin kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99