www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon tehtävät - kevät 1986


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 3. 1986 REAALIKOE


1. Etiikan kultainen sääntö

2. Mitä teolta edellytetään, jotta sitä voidaan arvioida moraalisesti?

3. Totuus-käsitteen ongelmia

4. Ihmisoikeudet Yhdistyneiden Kansakuntien yleismaailmallisen julistuksen mukaan

5. Sosiaalinen eriarvoisuus yhteiskuntaeettisenä kysymuksenä

6. Edvard Westermarckin näkemys moraalin ja kulttuurin suhteista

7. Esittele vertaillen kaksi käsitystä tajuisuuden säilymisestä kuoleman jälkeen

+ 8. Humanismi elämänkatsomuksena

HUOM! Elämänkatsomustiedon tehtävät tilannut ei saa vastata I ryhmän evankelis-luterilaisiin kysymyksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99