YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      19.3.2003
REAALIKOE

III ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.

  1. Millaista ihmistä voidaan kutsua onnelliseksi?
  2. Niccolò Machiavellin (1469-1527) mukaan rouva Fortuna eli Onnetar hallitsee maailmaa. Onko ihminen sattuman armoilla, vai hallitseeko ihminen omaa elämäänsä?
  3. Esittele kaksi erilaista maailmankuvaa. Pohdi maailmankuvan tiedollisen ja järkiperäisen arvioinnin mahdollisuutta.
  4. Valitse oheisen kaavion neljästä asenteesta yksi, jota lähinnä olet valmis kannattamaan. Perustele valintasi.

  5. "Koulun tulisi kaikessa kasvatustoiminnassaan korostaa elämän kunnioitusta." (Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. UNESCO, 2000) Miten elämän kunnioitus toteutuu ihmisen arkielämässä?
  6. "Vain isolla on oikeus olla kansallinen. Pienen on kynsin hampain leikittävä kansainvälistä." (Helena Anhava, Sivusta, 1974) Joskus kuulee sanottavan: "Suomi kuuluu suomalaisille." Erittele, mitä näillä väitteillä tarkoitetaan.
  7. Mitä alla oleva maalaus kertoo suomalaisen kansanuskon ja kristinuskon kohtaamisesta?

  8. Millä tavalla taide kuvaa kohdettaan?

  9. Vuonna 1891 ranskalainen taiteilija Paul Gauguin (1848-1903) jätti perheensä kurjuuteen muuttaessaan Ranskasta Tahitiin maalaamaan. Hän loi Tahitissa suurenmoista taidetta. Vaikuttaako Gauguinin taiteellinen menestys hänen lähtöpäätöksensä eettisyyteen?

+10.Miten eri tiedotusvälineet ja Internet muokkaavat ihmisen elämänkatsomusta ja maailmankuvaa?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix