www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon kysymykset - kevät 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 3. 2001 REAALIKOE ELÄMÄNKATSOMUSTIETO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.


1. Mitä on elämänhallinta?

2. On sanottu, että Charles Darwin oli 1800-luvun tärkein biologi ja että hän oli myös aikansa suurin yhteiskuntatieteilijä. Väitteen jälkiosa saattaa tuntua oudolta, mutta millä perusteella sitä voidaan pitää oikeaan osuneena?

3. Esittele Max Weberin käsitys vallasta ja tue sitä esimerkein.

4. Yleensä ajatellaan, että magiikka ja uskonnot eroavat selvästi toisistaan. Historia ja uskontotiede osoittavat, että ero on useissa tapauksissa ongelmallinen. Kuinka ero tehdään? Ovatko uskonto ja magiikka aina kaksi eri asiaa?

5. "Okapin suojelualue Kongossa liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon, koska siellä on luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta yksi merkittävimmistä uhanalaisten eläinlajien luonnollisista elinpaikoista." (World Heritage in Young Hands, UNESCO) Mitä maailmankatsomuksellisia perusteita luonnon monimuotoisuuden suojelemiselle voidaan esittää?

6. Tulkitse kuvan viesti yksilön ja yhteisön suhteen kannalta.


Terho Ovaska
Helsingin Sanomat 21.9.2000


7. Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti uusista perhemuodoista ja niiden eettisestä perustasta. Mitä asioita keskustelussa on otettu esille? Esitä oma perusteltu mielipiteesi uusien perhemuotojen hyväksyttävyydestä.

8. Euroopan unionin valuutta euro otetaan Suomessa käyttöön 1.1.2002 lähtien. Mitä myönteisiä ja kielteisiä tunteita tämä on herättänyt Suomessa, kun ajatellaan suomalaista ja eurooppalaista identiteettiä?

9. Seuraavassa on astrologiaa käsittelevä katkelma kirkkoisä Augustinuksen (354-439) "Tunnustuksia"-teoksesta (7. kirjan 6. luku):

"Kiinnitin sitten huomioni kaksosiin, jotka yleensä syntyvät ajallisesti hyvin lähellä toisiaan. Minkä merkityksen sitten astrologit antavatkaan luonnonjärjestyksessä tälle lyhyelle ajalle, se on liian lyhyt, jotta ihmisen havaintokyky voisi sitä ottaa huomioon, eikä sitä siksi voida kirjata astrologiseen karttaan, jonka perusteella astrologi laatii horoskooppinsa. Tämän seurauksena hänen ennusteensa ovat virheellisiä, sillä Esaulla ja Jaakobilla olisi sama astrologinen kartta ja heitä koskevat ennusteet siis samat - ja kuitenkin heidän elämänkohtalonsa olivat erilaiset. Joko siis hänen ennusteensa olivat epätosia tai hänen ennusteidensa pitäisi olla erilaisia, mikäli tosia. Ja kuitenkin astrologi olisi tehnyt ennusteensa saman kartan perusteella. Tämä todistaa, että jos astrologi ennustaa oikein, on kyse sattumasta eikä tiedosta."


Onko Augustinus oikeassa? Mitä voidaan sanoa astrologian luotettavuudesta hänen järkeilynsä valossa?

+l0. Kuvaile rasistista elämänkatsomusta ja siihen sisältyviä näkemyksiä ja arvoja ja niiden mukaisia tekoja. Kerro esimerkkejä rasistisesta toiminnasta ja esitä ehdotuksesi ongelman korjaamiseksi.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix