www.nettilukio.fi

Elämänkatsomustiedon kysymykset - kevät 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 3. 2000 REAALIKOE ELÄMÄNKATSOMUSTIETO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet elämänkatsomustiedon tehtävät.

1. Määrittele moraali.

2. Julian Huxley kirjoitti vuonna 1940 (Religion without Revelation): "Uskon ensinnäkin, että on välttämätöntä uskoa johonkin. Täydellinen skeptisismi ei toimi. Toisaalta uskon yhtä vahvasti, että on aina epätoivottavaa ja usein vahingollista uskoa ilman asiaan kuuluvia todisteita." Miksi on vahingollista uskoa jotain todeksi ilman näyttöä?

3. Yksi rauhaanpakottamisen ongelmista on ristiriita valtion itsenäisyyden kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien toteuttamisen välillä. Pohdi tätä kysymystä ja valaise asiaa esimerkein.

4. Tutkimustulosten mukaan arviolta 5-10 prosenttia suomalaisista kirkkoon kuuluvista jännittää maailmanlopun tulemista vuosituhannen vaihteessa, sanoi viime vuonna teologian tohtori Harri Heino Kirkon tutkimuskeskuksesta. Erittele syitä, miksi ihmiset jännittivät maailmanloppua.

5. UNESCON maailmanperintöluettelossa on nykyisin yli 500 kohdetta, esimerkiksi New Yorkin vapaudenpatsas, Kiinan muuri, Vanha Rauma, Suomenlinna, Petäjäveden vanha kirkko ja Verlan ruukki. Pohdi valintasi mukaan jonkin maailmanperintökohteen elämänkatsomuksellista merkitystä.

6. Nirvanan käsite buddhalaisuudessa

7. Oletetaan, että maailmankatsomuksellinen järjestö kehottaa nuoria jättämään kotinsa ja opintonsa ja liittymään mukaan yhteisöön. Millaisia moraalisia ja yhteiskunnallisia ongelmia tällaiseen toimintaan saattaa liittyä?

8. Läheisen ystäväsi isä on perheensä taloudellisten vaikeuksien vuoksi pakotettu hakkaamaan omistamansa ikimetsän. Saisiko ystävyyssuhteesi vaikuttaa asenteeseesi tätä tekoa kohtaan?

9. Miten taide reagoi yhteiskunnallisten valtasuhteiden muutokseen?

+10. Professori Anto Leikola kirjoittaa (Ritarit reaaliajassa, 1999): "Itse asiassa luonnontieteellinen ja erityisesti biologinen perussivistys on arvokasvatuksen ja arvokeskustelun kannalta keskeistä ja vähintään yhtä tähdellistä kuin esimerkiksi historiallinen ja kirjallinen sivistys." Kuvaile luonnontieteellisen ja historiallis-kirjallisen sivistyksen suhdetta ja arvioi Leikolan kannanottoa.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix