www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - syksy 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 9. 1999 REAALIKOE BIOLOGIA


1. Kasvi- ja eläinsoluja asetetaan
a) vesiliuokseen, jonka suolapitoisuus on huomattavasti suurempi kuin solujen,
b) tislattuun veteen.
Millaisia muutoksia soluissa tapahtuu ja mistä syistä? Selvitä näiden muutosten mahdolliset erot kasvi- ja eläinsolujen välillä.

2. Esittele pääpiirtein typen kierto luonnossa ja erityisesti mikrobin osuus siinä.

3. selitä sanoin ja piirroksin DNA:n kahdentuminen ja mitoosi.

4. Seuraavat ihmisen sukupuut edustavat periytymistä, jossa ominaisuuden määrää yksi alleeli.a) Päättele sukupuista A-F, mitä periytymistapaa kukin niistä voi edustaa. Tee vastauspaperiin mallin mukainen taulukko ja merkitse siihen kirjaimin K (kyllä) ja E (ei), mikä periytymistapa on mahdollinen, mikä ei.b) Perustele sukupuun D osalta kunkin neljän periytymistavan mahdollisuus kirjainkaavoin.

5. Tee oheisen kuvan avulla selkoa ihmisen ihon rakenteesta ja toiminnasta.6. a) Selosta pääpiirtein virusten rakenne, toiminta ja lisääntyminen.
b) Miten ihminen on hyödyntänyt viruksia?

7. Selitä seuraavat kasvien jalostamiseen liittyvät menetelmät etuineen ja haittoineen:
a) Kasvien lisääminen solukkoviljelyn avulla,
b) haploidiajalostus ja
c) protoplastifuusio

+8. Kaavio kuvaa 250:n viime vuoden ajalta vastasyntyneen suomalaisen elinajanodotetta eli jäljellä olevaa keskimääräistä elinaikaa olettaen, että kuolleisuus pysyy syntymävuoden tasolla. Suomalaisten elinikä on siis sadassa vuodessa lähes kaksinkertaistunut.
a) Esitä biologisia ja terveydenhoidollisia syitä, jotka selittävät tämän havaitun muutoksen.
b) Arvoi, voiko kehitys jatkua vastaisuudessakin yhtä suotuisana.
c) Pohdi syitä miesten ja naisten elinajanodotteen erilaisuuteen.Sodassa kuolleet mukaan luettuina 1911-20, pois luettuina 1931-1950.
Lähdeaineisto: Tilastokeskus, Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix