www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - syksy 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 9. 1997 REAALIKOE


1. Sekametsän reunassa elää mm. seuraavia eliöitä: haapoja, pajuja, heinäkasveja, kärpässieniä, metsämyyriä, rastaita, talitiaisia, jäniksiä, petokovakuoriaisia, perhostoukkia, kastematoja, kettuja, varpushaukkoja ja kyitä.
a) Laadi ekosysteemin ravintoverkko.
b) Piirrä ekosysteemin pyramidi ja sijoita eliöt trofiatasoilleen.
c) Mistä johtuu ravintopyramidin muoto?

2. Kasvit tarvitsevat vettä elintoimintoihinsa.
a) Miten vesi siirtyy maasta putkilokasvin osiin?
b) Miten kuivakkokasvit (kserofyytit) ovat sopeutuneet kuivaan ympäristöön?

3. Kun 44-vuotiaalla naisella todettiin kaksosraskaus, tutkittiin sikiökaksosten kromosomistot ja niistä laadittiin oheiset kuvat. Vastaa kuvien perusteella seuraaviin kysymyksiin ja perustele päätelmäsi.
a) Mitä solunjakautumisen tyyppiä ja vaihetta kuvat edustavat?
b) Mitä sukupuolta sikiöt ovat?
c) Ovatko kaksoset samamunaisia (identtisiä) vai erimunaisia (epäidenttisiä)?
d) Mitä voit päätellä kyseisten kaksosten syntymän jälkeisestä kehityksestä?
e) Selvitä lyhyesti, miten kaksostutkimuksen avulla saadaan tietoja ihmisen perinnöllisyydestä.4. Kaksi genotyypiltään homotsygoottista tomaattikantaa risteytettiin: lehdiltään tummanvihreä ja karvainen kasvi ja lehdiltään vaaleanvihreä ja karvaton kasvi. Risteymien siemenistä kasvaneilla tomaattikasveilla oli tummanvihreät karvaiset lehdet. Kun tomaatit kukkivat, ne pölytettiin keskenään. Saaduista siemenistä kylvettiin osa, ja niistä kasvoi 128 vaaleanvihreää karvatonta ja 376 tummanvihreää karvaista kasvia.
a) Selvitä kirjainkaavioin risteytysten kulku vaihe vaiheelta sekä yksilöiden geno- ja fenotyypit. Käytä kirjaintunnuksina aakkosten ensimmäisiä kirjaimia.
b) Jatkettaessa risteytettiin F1-polven tummanvihreä karvainen kasvi ja vaaleanvihreä karvaton kasvi. Saaduista siemenistä kylvettiin 200, joista kasvoi lehdiltään seuraavanlaisia kasveja: 89 vaaleanvihreää karvatonta, 87 tummanvihreää karvaista, 12 tummanvihreää karvatonta ja 12 vaaleanvihreää karvaista. Selvitä tulokseen johtava syy, laadi risteytyskaavio ja pohdi saadun tuloksen todennäköisyyttä.

5. Kaavio esittää ihmisen munuaisen nefronia.
a) Esittele kuvan avulla nefronin rakenne ja sen eri osien toiminta.
b) Kuvaa esimerkin avulla jotakin munuaisen toimintahäiriötä.6. Millaisessa tilanteessa tai elämänvaiheessa ihmisessä muodostuu seuraavia hormoneja, mistä ne erittyvät ja miten ne vaikuttavat:
a) adrenaliini,
b) tyroksiini,
c) oksitosiini,
d) somatotropiini,
e) testosteroni,
f) glukagoni.

7. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) a) Selvitä avainärsykkeiden osuutta eläinten käyttäytymisessä.
b) Miten avainärsykkeiden vaikutusta voidaan tutkia?
c) Miten ihminen käyttää hyväkseen tietoja eläinten avainärsykkeistä?

B) Selvitä seuraavat geenitekniikan käsitteet ja sovellukset:
a) Pilkkoja- eli katkaisuentsyymi (restriktioentsyymi) ja liittäjäentsyymi (ligaasientsyymi),
b) geenikoetin ja DNA-hybridisaatio,
c) geenikirjasto ja HUGO-projekti (Human Genome Project).

+8. Maapallon väestö on kasvanut kiihtyvästi, ja se on ilmeisesti lähestymässä maapallon kantokyvyn rajaa. Eläinpopulaation lähestyessä kantokykynsä rajaa populaation kokoa alkavat säädellä tietyt tekijät.
a) Kuvaile, miten nämä tekijät toimivat eläinpopulaatioissa.
b) Sovella tätä mallia maapallon ihmispopulaatioon.
c) Laadi tältä pohjalta ennusteita ihmispopulaation tulevasta kehityksestä.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99