www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - syksy 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 9. 1996 REAALIKOE


1. Mitä hyötyä ja haittaa on homeista ihmiselle?

2. Mistä ja miten kasvit saavat tarvitsemansa typen?

3. Kunnan ympäristölautakunta on saanut määrärahan luonnonsuojelualueen perustamiseksi uhanalaisen lajin suojelua varten. Tarjolla on kolme aluevaihtoehtoa (a - c), joissa kussakin yhteispinta-ala on 20 ha. Vertaile eri vaihtoehtoja uhanalaisen lajin säilymisen kannalta. Halutessasi voit tarkastella ongelmaa esimerkkilajin avulla.4. Erään perheen seitsemästä lapsesta (4 tytärtä, 3 poikaa) yhdellä pojalla todettiin harvinainen periytyvä tauti, joka johti pojan kuolemaan jo lapsena. Perheen toinen poika avioitui pikkuserkkunsa kanssa, ja myös heidän poikansa kuoli samaan tautiin. a) Pohdi taudin periytymisen taustaa ja esitä tehtävän henkilöiden todennäköiset geno- ja fenotyypit. b) Millä todennäköisyydellä tauti periytyy pojan terveiden lasten jälkeläisille?

5. Eläinten evoluutiossa eläinten siirtyminen vedestä maalle oli huomattava taitekohta. Millaisiin rakenteellisiin ja fysiologisiin sopeutumiin tämä johti?

6. Selvitä punasolun kulkureitti oikean käden peukalosta vasemman jalan isoonvarpaaseen. Mitä muutoksia punasolussa matkan aikana tapahtuu?

7. Koe-eläimeen ruiskutettiin kahden kuukauden välein pieni määrä tautibakteereja. Diagrammi kuvaa verestä päivittäin mitatun vasta-aineen määrää.
a) Mitä koe-eläimessä tapahtui ensimmäisen ruiskeen jälkeen?
b) Miksi toisen ruiskeen jälkeen vasta-ainereaktio poikkesi ensimmäisestä?
c) Miten kokeen tuloksia sovelletaan käytännön lääketieteessä?+8. YK:n ympäristö- ja kehityskokouksessa Rio de Janeirossa v. 1992 keskeisiä asioita olivat ns. kestävä kehitys (ekologisesti kestävän käytön periaate) ja sen osana luonnon monimuotoisuuden (biodiversiteetin) säilyttäminen. Mitä kestävällä kehityksellä ja luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan? Miksi ne ovat tärkeitä tavoitteita ihmiskunnalle, ja miten voidaan toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99