www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - syksy 1995


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 1995 REAALIKOE


1. a) Selvitä oheisen kuvan perusteella solukalvon (solukelmun) rakenne.
b) Millaiset aineet pääsevät solukalvon läpi diffuusion avulla?
c) Miten tapahtuu osmoosi?2. Ribonukleiinihappojen toiminta geneettisen informaation välittäjänä

3. Tuoreen kankaan nuori sekametsä muuttuu luonnontilassa vuosikymmenien aikana vähitellen kliimaksikuusikoksi. Miten muuttuvat tänä aikana metsän seuraavat ekologiset ominaisuudet: a) lintujen laji- ja yksilömäärä, b) biomassan määrä, c) lahoavan aineksen määrä, d) maaperän pieneliöstön määrä, e) nettotuotanto ja f) lajienvälinen kilpailu?
Laadi vastauksesi luettelon muotoon, johon merkitset kohdittain jonkin seuraavista vaihtoehdoista: kasvaa, pysyy ennallaan, pienenee. Esitä kustakin kohdasta lyhyt perustelu.

4. Eläinlajien A ja B populaatiot elivät samalla alueella diagrammin osoittamassa suhteessa. Vuoden 8 jälkeen tuhoisa tauti hävitti lajin A alueelta.
Selvitä, a) millainen oli lajien A ja B keskinäinen suhde vuosina 1 - 8,
b) miksi lajin B populaatio kasvoi vuoden 8 jälkeen,
c) miksi lajin B populaation koko asettui tietylle tasolle vuoden 16 jälkeen.5. Perinnöllisyysneuvojan puheille tulee nuori mies, joka sairastaa harvinaista Beckerin lihasrappeumaa. Se alkaa kouluiässä ja johtaa keski-iässä liikuntavammaisuuteen. Taudin aiheuttava resessiivinen geeni sijaitsee X-kromosomissa. Mies haluaisi perustaa perheen ja tahtoo tietää, uskaltaako hän hankkia lapsia.
a) Selvitä kirjainkaavioin taudin periytymistapa.
b) Asetu perinnöllisyysneuvojan asemaan ja pohdi, millaisia neuvoja antaisit asiakkaallesi.

6. Safarille trooppiseen Afrikkaan! Mitä terveydellisiä varotoimia tulisi ottaa huomioon ennen matkaa ja sen aikana? Perustele toimenpiteet.

+7. Glukooso on ihmisen keskeinen energialähde.
a) Miten elimistä saa tarvitsemansa sokerin?
b) Miten tapahtuu verensokerin säätely ja miten säätely voi häiriytyä?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99