www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - syksy 1994


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 9. 1994 REAALIKOE


1. Piirrä kaavakuva yhteyttävästä kasvisolusta. Nimeä piirrokseen solun osat ja selvitä lyhyesti kunkin osan pääasiallinen tehtävä.

2. Selvitä käytännön esimerkein, millaisesta ekologisesta häiriöstä on kyse a) rikastumisessa ja b) rehevöitymisessä.

3. Ihmisen verenkiertoelimistö ja verenkierron periaate

4. Hiiren karvanväri määräytyy multippelien alleelien perusteella: tummanharmaan värin alleeli dominoi vaaleanharmaan alleelia; kolmas alleeli on muihin nähden resessiivinen ja honotsygoottisena letaali.
a) Tummanharmaan ja vaaleanharmaan hiiren jälkeläisistä osa kuoli. Mitkä ovat vanhempien ja jälkeläisten mahdolliset geno- ja fenotyypit?
b) Edellisen risteytyksen vaaleanharmaita jälkeläisiä risteytettiin keskenään. Millaisia jälkeläisiä saatiin? Esitä risteytyskaavio.
c) Pohdi mahdollisuuksia kehittää hiirikanta, josta kyseinen letaalialleeli puuttuu.

5. Selvitä, mitä etuja ja haittoja ilmenee, kun metsänhoidossa siirrytään yhden puulajin metsiköstä lajistoltaan monipuolisempiin metsäekosysteemeihin.

6. Tuhoeliöiden biologinen torjunta

+7. Elämän keskiajalla (mesotsooisella maailmankaudella) matelijoiden laji- ja yksilömäärä oli suurimmillaan. Kauden lopulla noin 65 milj. vuotta sitten suurin osa matelijoista hävisi lyhyessä ajassa.
a) Mitkä syyt johtivat matelijoiden valta-asemaan?
b) Miten matelijoiden sopeutumislevittäytyminen ilmeni?
c) Mitä käsityksiä on esitetty matelijoiden valtakauden päättymisen syistä?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99