www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - syksy 1987


YLIOPPILASTUTKINTO 16. 9. 1987 REAALIKOE


1. ATP solun energiataloudessa

2. Sopeutumislevittäytyminen ja sen kuvastuminen maapallon nykyeläimistössä

3. Sienten rakenne ja asema eliökunnan järjestelmässä

4. Induktion osuus alkionkehityksessä

5. Miten vaistotoiminnat käynnistyvät?

6. Vesistöjen happamoituminen. Miten happamoituneiden vesistöjen tilaa voitaisiin parantaa?

+7. Ihmisen lisääntymiseen liittyvä hormonitoiminta

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99