YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      17.9.2003
REAALIKOE

IX BIOLOGIA

 1. Amylaasi on tärkkelystä hajottava entsyymi. Kokeessa tutkittiin amylaasin aktiivisuutta eri lämpötiloissa ja saatiin seuraavat tulokset:

  1. Laadi annetusta aineistosta diagrammi.
  2. Miten ja miksi entsyymin aktiivisuus riippuu lämpötilasta?
  3. Mitkä muut ympäristötekijät voivat vaikuttaa entsyymien toimintaan ja miten?
 2. Selitä perustellen seuraavat väitteet:
  1. Ekosysteemi tarvitsee toimiakseen hajottajia.
  2. Ekologinen tehokkuus (jatkotuotanto) on tuotantoeläimillä suurempi kuin luonnossa elävillä lajeilla.
  3. Luonnossa populaatiot eivät voi kasvaa rajattomasti (eksponentiaalisesti).
 3. Britannian kuningattaren Viktorian esivanhempien suvuissa ei esiintynyt hemofiliaa. Sen sijaan tauti oli rasitteena useilla hänen jälkeläisillään monissa Euroopan hallitsijaperheissä.
  1. Miten taudin alkuperä tässä suvussa voidaan selittää?
  2. Mitkä olivat Viktorian ja Albertin kaavioon merkittyjen lasten (1-5) genotyypit?
  3. III polvessa serkukset saivat keskenään kaksi hemofiilistä poikaa. Arvioi sukulaisuuden vaikutus taudin periytymiseen.
  4. Britannian hallitsijasuku polveutuu Viktorian vanhimmasta pojasta Edvard VII:stä (1). Onko mahdollista, että hemofilia periytyy hänen jälkeläisilleen? Perustele.

  Kaikkia jälkeläisiä ei ole merkitty kaavioon.

 4. Kookkaita, lentokyvyttömiä strutsinsukuisia lintuja elää eri mantereilla: strutsi Afrikassa, nandu Etelä-Amerikassa ja emu Australiassa. Keisaripingviinin ja jo sukupuuttoon kuolleen siivettömänruokin esiintymisalueet ovat maapallon eri puolilla, keisaripingviinin eteläisellä ja siivettömänruokin pohjoisella pallonpuoliskolla.


     strutsi


     nandu


     emu


     keisaripingviini


     siivetönruokki

  Tee selkoa niistä evoluutiovoimista, jotka selittävät

  1. strutsinsukuisten lintujen yhteiset ominaisuudet ja erot
  2. keisaripingviinin ja siivettömänruokin samankaltaisuuden.
 5. Oheisessa piirroksessa on munuaisen toiminnan kannalta tärkeitä rakenteita.

  Alla on taulukoitu eräiden aineiden esiintyminen ja määrä alku- eli primaarivirtsassa sekä lopullisessa, erittyvässä virtsassa.

  1. Nimeä kuvassa osoitetut (1-4) rakenteet.
  2. Mitä on alkuvirtsa?
  3. Selvitä taulukon ja piirroksen avulla, miten ja miksi lopullinen virtsa eroaa alkuvirtsasta.
 6. Antibioottien käyttö, rokotus ja seerumin anto ovat lääketieteen menetelmiä. Selvitä, missä tilanteissa näitä toimenpiteitä tarvitaan ja miten ne vaikuttavat.
 7. Suomalainen tautiperintö

+ 8.Miten lajinsisäinen diversiteetti (monimuotoisuus) kehittyy, ja mikä merkitys sillä on luonnossa? Miten lajinsisäistä monimuotoisuutta voidaan käyttää hyväksi jalostustyössä?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix