YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      18.9.2002
REAALIKOE

IX BIOLOGIA

 1. Mihin kasvit tarvitsevat vettä? Millä eri tavoilla kasvit ovat sopeutuneet kuiviin oloihin?
 2. Kahta hiivasoluviljelmää kasvatettiin +25 ºC:n lämpötilassa, toista aerobisissa, toista anaerobisissa oloissa. Kummassakin oli aluksi 2 g hiivaa ja 2 g glukoosia. Taulukossa on vertailtu tilannetta 4 h:n kuluttua.

  1. Kumpi viljelmistä oli aerobinen? Perustele valintasi.
  2. Tulkitse viljelmien Aja B eroja. Kuvaile, millaisia reaktioita on tapahtunut eri viljelmien hiivasoluissa.
  3. Mikä mainittujen aineenvaihduntareaktioiden kannalta keskeinen soluelin on kuvassa? Miksi sen rakenne on erilainen eri viljelmissä?

 3. Perustele kunkin sukupuun (A, B ja C) osalta erikseen, voiko se kuvata X-kromosomissa sijaitsevan dominoivan geenin aiheuttaman taudin periytymistä. Oletetaan, että sukupuista puuttuvat puolisot ovat terveitä.

 4. Fossiilit evoluutiotutkimuksessa
 5. Kuva esittää synapsia. Nimeä kuvaan merkityt synapsin osat (1-8) ja selosta, miten viesti kulkee synapsissa.

 6. Millaisessa tilanteessa tai elämänvaiheessa ihmisessä muodostuu seuraavia hormoneja, mistä ne erittyvät ja miten ne vaikuttavat?
  1. somatotropiini
  2. tyroksiini
  3. adrenaliini
 7. Siirtogeenisten eläinten hyödyt ja haitat

+8. Tahallisesti tai tahattomasti luontoomme tuotu tai saapunut tulokaslaji voi olla mielenkiintoinen erikoisuus, hyödyllinen eliöyhteisön jäsen tai varsinainen riesa. Tunnettuja tulokaslajeja ovat esimerkiksi lupiini, kyhmyjoutsen, minkki, kanadanmajava, supikoira ja täplärapu. Pohdi tulokaslajien vaikutuksia muihin lajeihin ja ympäristöön Suomessa.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix