www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - syksy 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 9. 2001 REAALIKOE BIOLOGIA


1. Selosta lyhyesti, miten a) happi, b) bakteerit, e) ionit, d) rasvat, e) glukoosi ja f) vesi pääsevät solukalvon läpi.

2. Valaistussa terraariossa elää ekologisessa tasapainossa seitsemän lajia A, B, C, D, X, Y ja Z. Ne on sijoitettu oheiseen energiapyramidiin omille trofiatasoilleen. Lajeja yhdistävät viivat kuvaavat ravintoverkkoa.

a. Mitä tapahtuu, jos lajin B kaikki yksilöt kuolevat?
b. Mitä tapahtuu, jos lajin A kaikki yksilöt kuolevat?
c. Mitä seuraa, jos valaistus lopetetaan?
d. Selitä, mitä esimerkkitapauksessa tarkoitetaan perustuotannolla ja energian ohivirtauksella.3. Kasvinjalostaja tuotti samettikukasta (Tagetes patula, yksivuotinen koristekasvi) uuden lajikkeen, jonka kukat olivat vaaleankeltaisia. Vanhemmista toinen oli homotsygoottinen valkokukkainen (AVAV) ja toinen homotsygoottinen voimakkaan keltakukkainen (AKAK) lajike. AV ja AK ovat saman geenin alleeleja. Uutta lajiketta mainostettiin "erinomaisena F1-hybridinä".

a. Selitä risteytyskaavion avulla, kuinka lajike tuotettiin.
b. Mitä hankaluuksia aiheutuu puutarhurille, joka haluaa itse tuottaa tämän lajikkeen siemeniä seuraavaa kasvukautta varten?
c. Kuinka puutarhuri voisi itse tuottaa taimia, joissa kaikissa on vaaleankeltaiset kukat?

4. Viimeisimmän jääkauden aikana osa sopuleista ilmeisesti "talvehti" Norjan rannikolla, missä oli Golfvirran vaikutuksesta jäättömiä alueita. Pääosa sopuleista asusti mannerjäätikön itäpuolella. Nyt Euroopasta on nimetty kaksi Lemmus-sukuun kuuluvaa lajia, tunturisopuli (Lemmus lemmus) ja siperiansopuli (Lemmus sibiricus).

a. Miten näiden sopuleiden lajiutuminen on voinut tapahtua?
b. Mitä tarkoitetaan sillä, että tunturisopuli on endeeminen nisäkäs Pohjois-Euroopassa?
c. Jääkauden jälkeen sopulit eivät ole vielä ehtineet täyttää mannerjäätikön aikanaan muodostamaa "sopulityhjiötä". Jos näiden sopulien esiintymisalueet laajenevat, mitä toisensa kohtaaville populaatioille voi tapahtua?5. Miten alkoholi (etanoli) vaikuttaa ihmisen elimiin, elintoimintoihin ja käyttäytymiseen? Kuinka alkoholi hajoaa elimistössä?

6. Nimeä kuvaan merkityt ihmisen ruoansulatuskanavan osat ja niihin liittyvät elimet (1-12) ja selosta, mitä ravinnon sisältämille valkuaisaineille tapahtuu ruoansulatuskanavassa elinten 4-9 vaikutuksesta.7. Jäljennä tehtävässä oleva proteiinisynteesiä esittävä kaaviokuva vastauspaperiisi ja täydennä sitä alla olevien ohjeiden mukaan. Käytä hyväksesi oheista taulukkoa.
Erään valkuaisaineen alussa ovat peräkkäin aminohapot metioniini, tryptofaani, asparagiini ja kysteiini.


a. Merkitse kuvan lähetti-RNA:lle tarvittavat emäkset.
b. Merkitse neljälle siirtäjä-RNA:lle oikeat vapaat (tunnistus)emäkset ja merkitse, mitä aminohappoa kukin kuljettaa (alkukirjain neliöön riittää).
c. Miten kuvattu tilanne muuttuisi, jos kyseistä proteiinia vastaavan DNA-jakson kuudes emäs häviäisi mutaation seurauksena?+8. Mitä merkitystä bakteereilla on luonnossa? Miten bakteereita voidaan käyttää ihmisen hyödyksi?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix