www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 3. 1999 REAALIKOE BIOLOGIA


1. a) Selosta entsyymin rakenne ja toimintatapa.
b) Mikä oheisista kuvaajista esittää parhaiten entsyymiaktiivisuuden ja lämpötilan välistä riippuvuutta? Perustele valintasi.2. Sammakkoeläimiä tunnetaan yli 4 000 lajia. Nigeriassa elää noin 100 lajia, Manner-Espanjassa 22, Tanskassa 12 ja Suomessa 5 lajia. Kaikki Suomen lajit esiintyvät myös Keski-Euroopassa.
a) Mitä erilaiset lajimäärät kertovat sammakkoeläimistä, ja miksi Suomen lajomäärä on pieni?
b) Tavallisen sammakon levinneisyys kattaa lähes koko Euroopan. Miten taulukon osoittamat erot voidaan selittää sammakon sopeutumisella Suomen ja Puolan oloihin?3. a) Mistä rakennusaineista eläinsolu valmistaa tarvitsemansa proteiinit?
b) Mistä ja miten se saa nämä rakennusaineet?
c) Selosta pääpiirtein, miten rakennusaineista muodostuu proteiineja.

4. Erään koirarodun turkin väri määräytyy multippelin alleelisarja perusteella seuraavasti: A > aV > aT. Tummanruskean värin alleeli A dominoi vaaleanruskean värin alleelia aV. Alleeli aT saa aikaan edellä mainittujen värien täplikkään yhdistelmän, ja se on kumpaankin muuhun alleeliin nähden resessiivinen.


a) Päättele ja merkitse risteyskaaviona yksilöiden 1-6 genotyypit oheisessa sukupuussa.
b) Millaisia jälkeläisiä ja missä lukusuhteissa saadaan, kun risteytetään koirat 2 ja 3? Esitä tulos kaaviona.
c) Koirien 2 ja 3 pentueen tummanruskea uros risteytetään täplikkään nartun kanssa. Millä todennäköisyydellä saadaan täplikkäitä jälkeläisiä? Perustelu risteyskaavioina.

5. Lihassolun rakenne ja toiminta

6. Entisaikoina saatettiin verenhukasta kärsivän potilaan verisuoneen siirtää verta suoraan toisen henkilön verisuonesta. Miksi monet vastaanottajat menehtyivät verensiirron jälkeen, kun taas joillekin vastaanottajille ei aiheutunut mitään haittaa?

7. Ihmisen geenihoidon tekniset mahdollisuudet ja eettiset periaatteet

+8. Mitkä seikat puhuvat sen puolesta, että eliölajit ovat syntyneet edeltäjistään evoluution kautta?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix