www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 18.3.1998 REAALIKOE


1. a) Mitkä ovat oheisen fotosynteesin kulkua esittävän kaavion reaktioiden lähtöaineet ja tuotteet (1 - 5)?

b) Suunnittele koe, jolla pystyt osoittamaan jonkin fotosynteesiin tarvittavan tekijän ja tutkimaan tuon tekijän vaikutusta. Selosta, mitä välineitä, aineita, eliöitä ym. tarvitset kokeessa. Perustele koejärjestelysi ja havainnollista sitä tarvittaessa kuvin.

2. Suomen hirvien lukumäärä on vaihdellut viime vuosikymmeninä voimakkaasti.

a) Pohdi, mitkä tekijät ovat säädelleet hirvikannan kokoa. Käytä apuna diagrammin tietoja ja perustele päätelmäsi.

b) Jos hirvien metsästys lopetettaisiin vastedes kokonaan, mitä tämä todennäköisesti merkitsisi hirvikannalle ja mitä muita seurauksia siitä voisi aiheutua?3. Pienessä kyläyhteisössä elävä pariskunta saa neljä lasta, joista yksi sairastaa samaa harvinaista perinnöllistä tautia kuin äitinsä. Oheisessa sukupuussa seurataan sairauden periytymistä neljässä sukupolvessa.

a) Onko sairausgeeni resessiivinen vai dominoiva?

b) Periytyykö tauti sukupuoleen sitoutuneesti vai autosomaalisesti? Perustele vastauksesi.

c) Millä todennäköisyydellä pariskunnan 12 ja 13 jälkeläinen (18) on sairas? Esitä perustelu kaaviona, josta ilmenevät henkilöiden geno- ja fenotyypit.

d) Pariskunnalle 14 ja 15 syntyy kaksi poikaa, molemmat sairaita. Millä todennäköisyydellä seuraava lapsi (21) on sairas? Perustelu kuten edellä.

Oletetaan, että suvun ulkopuolelta tulleilla ei ole kyseistä sairausgeeniä.4. Galápagossaaret ovat ainutlaatuisen luontonsa ansiosta UNESCOn maailmanperintökohde. Jo Darwin kiinnitti aikanaan huomiota saarten lukuisiin sirkkulajeihin. Oheiseen karttaan on merkitty kunkin saaren sirkkulajien määrä. Mantereella, noin 1000 km:n päässä saarista, esiintyy laji, joka edustanee saarten sirkkulajien kantamuotoa.

a) Miten saarten sirkkulajit ovat syntyneet, ja miksi lajeja on runsaammin kuin mantereella?

b) Pohdi syitä saarten erilaisiin lajimääriin.5. Mikä elimistön häiriö on todennäköisesti syynä ja millaisia hoitotoimia kussakin tapauksessa suosittelisit henkilölle, jolla on ilmennyt

a) laktoosi-intoleranssi
b) korkea kolesteroliarvo
c) osteoporoosi
d) anemia
e) influenssa
f) punavihersokeus?

6. Mistä suomalaisten perimän erityispiirteet johtuvat? Mainitse esimerkkejä suomalaisille tyypillisistä perinnöllisistä taudeista (suomalaisesta tautiperinnöstä).

7. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A)
Erästä ihmisen proteiinia (esim. insuliinia tai interferonia) on tarkoitus tuottaa bakteerien avulla.

a) Miten kyseisen proteiinin geeniä olisi käsiteltävä, jotta se toimisi bakteeriin siirrettynä?

b) Miten saatua bakteeria voidaan käyttää bioteknisesti proteiinin teolliseen tuotantoon?

B) Silmän kehitys selkärankaisalkiossa

+8. Mutaatiot muuttavat perinnöllistä informaatiota.

a) Esittele mutaatioiden päätyypit.

b) Pohdi mutaatioiden merkitystä yksilön, populaation ja lajin tasolla.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99