www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 3. 1997 REAALIKOE


1. Vertaile keskenään esitumallisten (alkeistumallisten) eliöiden ja aitotumallisten (tumallisten) eliöiden solujen rakennetta.

2. Malariasääskien hävittämiseksi levitettiin trooppisen kylän asumuksiin 1960-luvulla runsaasti DDT:tä, ja malariaepidemia saatiinkin torjutuksi. Asumusten katto-oljissa eli olkia ravinnokseen käyttävä hyönteistuokka, johon DDT ei vaikuttanut, mutta sen luontainen vihollinen, eräs petopistiäislaji, katosi täysin. Pian DDT:n käytön jälkeen majojen olkikatot sortuivat. Samoihin aikoihin kuolivat kylässä yleiset hyönteisiä syövät gekkoliskot ja kohta myös gekkoja säännöllisesti saalistavat kylän kissat. Rottakanta kasvoi nopeasti, ja kyläläisiä uhkasi rottien levittämä paiserutto, joka vältettiin tuomalla kylään uusi kissakanta.
a) Esitä ylläkuvattu ravintoverkko kaaviona.
b) Selvitä syyt lajien erilaiseen kohtaloon DDT:n levityksen jälkeen.
c) Mitä muita mahdollisuuksia on hillitä malariaepidemiaa?

3. Ribonukleiinihappojen toiminta solussa

4. Selvitä Mendelin sääntöjen periaatteet risteytysesimerkein ja sääntöjen soluopilliset taustat.

5. Oheinen kaavio osoittaa kolmen allergiatyypin esiintymisen nuoruusiässä.
a) Mitkä tekijät voivat aiheuttaa allergioiden puhkeamisen?
b) Mitä elimistössä tapahtuu allergian puhjetessa?
c) Miten allergioita hoidetaan?6. a) Selvitä oheisen kuvan avulla silmän rakenne.
b) Miten silmä muodostaa tarkan kuvan verkkokalvolle?
c) Millaisia virheitä kuvan muodostumisessa voi esiintyä?7. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Kultasepänliikkeeseen oli murtauduttu, mutta hälyttimen vuoksi murtautuja joutui heti pakenemaan rikkomansa lasioven läpi, jolloin särkyneen lasin sirpaleisiin jäi mm. veritahroja ja hiuksia. Poliisi pidätti lähistöltä kolme henkilöä epäiltyinä murrosta. Millaisia biologiaan pohjautuvia menetelmiä rikostutkija saattoi käyttää voidakseen osoittaa pidätettyjen syyllisyyden tai syyttömyyden? Selvitä menetelmien biologiset perusteet.

B) Selosta esimerkein, millä eri tavoin eläinten lajinsisäinen viestintä tapahtuu.

+8. Suomen ympäristön tulevaisuuden arvioinneissa on kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin ilmiöihin: a) happamoituminen, b) vesien rehevöityminen ja c) yläilmakehän otsonikerroksen oheneminen. Selvitä kunkin ilmiön osalta sen vaikutusta ekosysteemeihin ja esitä perusteltu käsityksesi ekosysteemien tulevasta kehityksestä.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99