www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 3. 1996 REAALIKOE


1. Lämpötilalla on huomattava vaikutus eläinten toimintoihin ja niiden maantieteelliseen levinneisyyteen.
a) Miten eläimet säätelevät ruumiinlämpöään?
b) Miten eläimet ovat pohjoisilla alueilla kuten Suomessa sopeutuneet talvikauteen?

2. Selvitä lyhyesti vertaillen, miten saavat energiansa a) männyn vihreä neulassolu, b) männyn juurisolu, c) männyn juuren pinnassa elävän sienen solu, d) männynoksalla kasvavan jäkälän sekovarren solut ja e) männyssä kiipeilevän oravan lihassolu.

3. Lyhennelmä lehtiartikkelista (Helsingin Sanomat 23.9.1995):
Vesikirppupeto saattaa kotiutua Suomeen. Vesillämme uusi, planktonäyriäisiin kuuluva suuri vesikirppu Cercopagis pengoi tunnistettiin ensi kerran Hankoniemen alueen näytteistä syyskuun alussa. Uusimman vesikirppumme alkukoti on Kaspianmereen ja Mustaanmereen laskevien jokien suistoissa. Se saalistaa mm. pienempiä, kasviplanktonia ravinnokseen käyttäviä vesikirppuja ja hankajalkaisäyriäisiä. Viime kesän suotuisat olosuhteet, mm. korkeana pysynyt meriveden lämpötila, ovat ilmeisesti vauhdittaneet lähes kokonaan naarasyksilöistä koostuvan ja neitseellisesti lisääntyvän Cercopagis-populaation kasvua. Toistaiseksi on mahdotonta arvioida, onko Itämeren rehevöitymisellä ollut yhteyttä uuden lajin ilmaantumiseen.
Kasvi-ja eläinplanktonia syövät pienet vesikirput ja hankajalkaiset ovat tähän asti olleet kalanpoikasten ja halkoisjalkaäyriäisten ravintoa. Cercopagis saattaa ryhtyä kilpailemaan näiden kanssa ravinnosta, mutta toisaalta se voi myös osoittautua erinomaiseksi silakan ruoaksi. Muuna vaikutuksena saattaa olla pikkuvesikirppujen ja hankajalkaisten väheneminen.

a) Piirrä kaavio Itämeren ravintoketjusta sijoittamalla siihen Cercopagis-vesikirppu.
b) Miten uusi tulokas saattaa vaikuttaa lajien välisiin suhteisiin Itämeressä?
c) Mitkä seikat ovat todennäköisesti mahdollistaneet tulokkaan menestymisen?

4. Kaaviot esittävät yksinkertaistettuna nisäkäskoiraan peräkkäistä solujakautumisen vaihetta.
a) Mistä kudoksesta solut ovat peräisin, mitä jakautumistapaa ja mitä tilannetta kuvat esittävät? Esitä päätelmillesi perustelut.
b) Täydennä kuvasarja piirtämällä ja selostamalla solunjakautumisen vaiheet loppuun saakka.5. Perheen äiti on veriryhmää A ja reesusnegatiivinen (Rh-), isä veriryhmää B ja Rh+, ensimmäinen lapsi veriryhmää O ja Rh+. Reesusposotiivisuuden aiheuttaa dominoiva geeni D.
a) Selvitä kirjainkaavioin perheenjäsenten genotyypit.
b) Millaisiin ongelmiin ja toimenpiteisiin on varauduttava, jos perheeseen syntyy useampia lapsia?

6. Pitkälle jalostetut viljelykasvien lajikkeet ja kotieläinten rodut poikkeavat geneettisesti niiden luonnonkannoista ja maatiaisroduista.
a) Miksi kasvin- ja eläinjalostajat ovat kiinnostuneita luonnonkannoista ja maatiaisroduista?
b) Miten maatiaisrotuja ja luonnonkantoja sekä niiden perimää voidaan säilyttää?

7. Veren korkea kolesterolipitoisuus on monien suomalaisten ongelma.
a) Selvitä lyhyesti kolesterolin normaalit vaiheet aineenvaihdunnassa.
b) Mitä terveyshaittoja korkea kolesterolimäärä saattaa aiheuttaa?
c) Miten kohonneita kolesteroliarvoja voidaan madaltaa?

+8. Selvitä ihmisen evoluution keskeiset vaiheet etelänapinoista nykyihmiseen.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99