www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1995


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 3. 1995 REAALIKOE


1. Hapen kiertokulku luonnossa

2. Koira etologian tutkimuskohteena. Mitä koiraa koskevat tutkimukset ja omat havaintosi kertovat koiran käyttäytymisestä?

3. Diagrammissa on kuvattu kolmen eri kuolinsyyn suhteellinen osuus viime vuosikymmenien aikana Suomessa. Mitkä tekijät ovat todennäköisesti vaikuttaneet kuolinsyiden erilaiseen kehitykseen?4. Kaksi tomaattikasvia risteytettiin keskenään. Risteymän siemenistä kehittyi 124 kookaskasvuista punahedelmäistä ja 119 matalakasvuista keltahedelmäistä kasvia. Ennestään tiedettiin kookkaan kasvun (A) ja punaisen hedelmänvärin (B) olevan domonoivia.
a) Selvitä kummankin sukupolven geno- ja fenotyypit.
b) Mitä voit päätellä kyseisten geenien sijainnista kromosomistossa toisiinsa nähden?
c) Mikä olisi selityksenä, jos jälkeläistöön olisi syntynyt myös vähäinen määrä kookkaita keltahedelmäisiä ja matalia punahedelmäisiä kasveja?

5. Nykyisen evoluutioteorian mukaan populaatio on lajinkehityksen perusyksikkö. Miten tämä teoria selittää lajiutumisen?

6. Tunnet olkapäässäsi hyttysen piston ja läimäytät pistokohtaa heti sen jälkeen kämmenelläsi. Kuvaile pääpiirteittäin hermoston eri osien toiminta tässä tapahtumassa.

+7. Kompostointi jätteiden käsittelytapana. Selvitä menetelmän toimintaperiaate ja sen käyttömahdollisuudet.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99