www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 24. 3. 1993 REAALIKOE


1. Oheisessa taulukossa on esitetty DNA:n emäskolmikot ja niitä vastaavat aminohapot
a) Selvitä geenin rakenteesta lähtien ja eri välivaiheet esittäen, miten rakentuu proteiini, jonka alkupäässä aminohapot ovat seuraavassa järjestyksessä: metioniini, tryptofaani, tyrosiini, histidiini ja kysteiini.
b) Osoita esimerkein, mitä aiheuttaa jonkin emäksen vaihtuminen toiseksi ja mitä emäksen häviäminen kokonaan.2. Mihin toimintoihin kasvit tarvitsevat vettä?

3. Kuvaile populaation kasvua
a) ihanneoloissa (optimioloissa)
ja
b) Ympäristön vastuksen vaikuttaessa. Mitkä tekijät vaikuttavat populaation kasvuun ympäristön vastuksen vaikuttaessa?
Havainnollista vastaustasi myös diagrammein.

4. Oheinen pylväsdiagrammi kuvaa erään papuviljelmän siementen pituusjakaumaa.
a) Mitkä tekijät ovat voineet vaikuttaa kyseisen jakauman syntyyn?
b) Millainen jakauma olisi, jos usean perättäisen papusukupolven ajan kylvösiemen valittaisiin kookkaimmista pavuista? Perustele vastauksesi.5. Kudosten ja elinten siirrot

6. Suomen kalantuotanto ja sen kehittämismahdollisuudet. Mitä vaikutuksia kalanviljelyllä voi olla vesistöihin?

+7. Mikrobit elintarviketuotannossa. Miten mikrobeja hyödynnetään ja miten elintarvikkeita suojataan mikrobeja vastaan?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99