www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 3. 1992 REAALIKOE


1. Eläinkunta jaetaan noin 20 pääjaksoon. Nimeä niistä viisi ja mainitse kustakin esimerkkieläin. Esittele näille pääjaksoille tyypillisiä rakennepiirteitä.

2. Kuvaa auringosta lähtevän energiavirran kulkua eri energiaportailla (trofiatasoilla) valitsemassasi ekosysteemissä.

3. Populaation yksilöt poikkeavat yleensä selvästi toisistaan.
a) Mistä tämä yksilöiden erilaisuus johtuu?
b) Miksi populaatiossa kuitenkin voi olla keskenään huomattavan samanlaisia yksilöitä?

4. Kaniinin karvan väri aiheutuu multippeleista alleeleista. Harmaan värin alleeli dominoi albinismialleelia ja alleelia, joka aiheuttaa himalaja-albinismin. Himalaja-albinismin alleeli puolestaan dominoi albinismialleelia.
a) Harmaan kanin ja himalajankanin yhteisistä jälkeläisistä oli 6 harmaata, 3 himalajankania ja 2 albiinoa.
b) Kaksi näistä harmaista jälkeläisistä risteytettiin keskenään, jolloin tuloksena oli 8 harmaata ja 2 himalajankania.
Mitkä olivat kummassakin tapauksessa vanhempien mahdolliset genotyypit? Perustele vastauksesi ja esitä risteytyskaaviot.5. Minkä ympäristötekijän on todettu aiheuttavan syöpää?

6. Millaisia vaurioita metsiemme puustossa on todettu ja mitkä ovat niiden todennäköiset syyt?

+7. Vertaile jätteiden jälleenkäyttöä muihin jätteidenkäsittelymenetelmiin. Pohdi erityisesti niiden ympäristövaikutuksia. Käytä hyväksesi myös oheista taulukkoa, jossa esitetään keskimääräinen jätekoostumus pääkaupunkiseudulla. Luvut ilmaisevat eri jätemäärien keskinäisen osuuden painoprosentteina.©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99