www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 3. 1991 REAALIKOE


1. a) Yhteyttämisreaktioon vaikuttavat ympäristötekijät. Käytä vastauksessa hyväksesi mm. oheisia kuvioita 1, 2 ja 3.
b) Miten yhteyttämistehon riippuvuus eri tekijöistä tulisi ottaa huomioon viljeltäessä kasveja kasvihuoneissa?2. Vertaile bakteerien ja virusten rakennetta

3. Maksan toiminta aineenvaihdunnassa

4. Sirppisoluanemia ja thalassemia ovat perintötekijöiden aiheuttamia sairauksia.
a) Mitä tiedät sirppisoluanemiasta?
b) Thalassemian aiheuttaa letaaligeeniTM. Homotsygoottisena se aikaansaa voimakkaan anemian, joka johtaa kuolemaan ennen aikuisikää. Heterotsygoottisena se aiheuttaa lievän anemian. Mistä periytymistavasta on kyse? Miten ja millä todennäköisyydellä sairaus periytyy lapsiin, jos heidän molemmat vanhempansa sairastavat lievää thalassemiaa?

5. Luonnonmukaiset viljelymuodot nykyaikaisen tehomaanviljelyn vaihtoehtona.

6. Raskasmetallit ekosysteemeissä

+7. Suvullinen lisääntyminen oli merkittävä edistysaskel evoluutiossa. Millaisia etuja se tarjoaa suvuttomaan lisääntymiseen verrattuna? Mitä huomattavia lisääntymiseen liittyviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia eläinten evoluutiossa on tapahtunut ja mikä on ollut niiden merkitys?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99